Svetový týždeň glaukómu v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa v termíne od 10. do 15. marca konal Svetový týždeň glaukómu. Z iniciatívy prezidentky Slovenskej glaukómovej spoločnosti a občianskeho združenia Glaukóm boli zorganizované bezplatné verejné prednášky o tomto ochorení spojené s diskusiou. Na podujatí usporiadanom pod záštitou hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre oftalmológiu spolupracovali aj Mesto Banská Bystrica, Lions club B. Bystrica, KS ÚNSS B. Bystrica, spoločnosť Geodis Slovakia a OC Europa.

Prednášky sa konali v Cikkerovej sieni Mestskej radnice. Účastníkom sa prihovoril prezident Lions clubu MUDr. Valky, viceprimátorka mesta Doc. Čižmárová a zástupkyňa spoluorganizujúcej firmy Geodis Ing. Poljovková. Príspevky MUDr. Kmeťovej a MUDr. Praženicovej priblížili problematiku zeleného zákalu, jeho prejavy, spôsoby vyšetrení a liečby. Bc. Filadelfiová vo svojej prezentácii predstavila ÚNSS a ponuku služieb pre klientov nielen s glaukómovým ochorením. Zaujímavým spestrením prezentácií boli osobné výpovede dvoch pacientiek a zároveň členiek ÚNSS o živote s týmto ochorením a rôznymi spôsobmi vyrovnávania sa s jeho dôsledkami. Pre účastníkov bola pripravená ukážka využitia optických a kompenzačných pomôcok pre ľudí s problémami zraku.

V stredu 12. marca mohli návštevníci OC Europa bezplatne využiť ponuku na preventívne skríningové vyšetrenie vnútroočného tlaku. Na túto akciu zareagovalo množstvo záujemcov a rad čakateľov sa skrátil až v popoludňajších hodinách. Výsledky bolo možné si odkonzultovať s očnými lekárkami z Glaukómovej ambulancie. Pre návštevníkov pripravilo KS ÚNSS Banská Bystrica výstavu optických a kompenzačných pomôcok a prezentáciu ich používania.

Mottom Svetového týždňa glaukómu pre rok 2014 je „Poraziť neviditeľný glaukóm“. Cieľ posilniť informovanosť ľudí o zelenom zákale a zvýšiť včasným odhalením šancu nestratiť zrak sa nám, veríme, darí v Banskej Bystrici napĺňať.