Krajské stredisko ÚNSS v Banskej Bystrici

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Služby ÚNSS od mája 2020

ÚNSS napriek mimoriadnej situácii poskytuje nepretržite svoje služby aj počas pandémie. V záujme maximálnej ochrany našich klientov, ktorí sú rizikovou skupinou ohrozenou infekciou COVID-19 sú od 16.3.2020 prerušené všetky služby, ktoré…

Kde v týchto dňoch hľadať pomoc

Napriek tomu, že zamestnanci Krajského strediska ÚNSS Banskej Bystrici majú nariadenú prácu z domu, dokážu svojim klientom aj naďalej poskytovať sociálne služby. V uplynulých dňoch kontaktovali mnohých nevidiacich a slabozrakých, ktorí nežijú v spoločnej…

Prejsť na stránku Aktuality