Krajské stredisko ÚNSS v Banskej Bystrici

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Biela pastelka v Banskobystrickom kraji

Hlavný zbierkový deň verejnej zbierky Biela pastelka je úspešne za nami. Aj keď zbierka trvá do konca kalendárneho roka, už teraz vieme, že ste našim dobrovoľníkom v Banskobystrickom kraji prispeli na…

Prejsť na stránku Aktuality