Poradenské dni

Banská Bystrica

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica, Internátna 10 (penzión Jeseň), Banská Bystrica
Deň: utorok a štvrtok, ostatné dni po telefonickom objednaní
Čas: 8:00 – 16:00
Kontakt: 048/ 413 42 01, 0905 477 975

Brezno

Adresa: Denné centrum pre seniorov Prameň, Rázusova 2, Brezno
Deň a čas 1: streda 9:00 – 16:00
Deň a čas 2: pondelok a piatok (len na základe telefonického objednania), 9:00 – 16:00
Kontakt: Milena Pančíková, 0908 904 094, pancikova@unss.sk

Zvolen

Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v budove na Študentskej ulici 12, vo Zvolene je pozastavený pondelkový poradenský deň až do odvolania.
V prípade potreby kontaktujte kolegyňu pani Hudecovú na tel. č. 0911 496 620. S ňou si dohodnete spôsob, akým Vám sociálnu službu poskytneme.
Ďakujeme za pochopenie.

Lučenec

Adresa: Obvodný úrad, Námestie republiky 315, 3. poschodie, Lučenec
Deň: pondelok
Čas: 9:00 – 16:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk

Žiar nad Hronom

Adresa: Klub dôchodcov, ul. A. Kmeťa 11 (v budove Materskej škôlky), Žiar nad Hronom
Deň: piatok (len na základe telefonického objednania)
Čas: 9:00 – 13:00
Kontakt: Dana Hudecová, 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Banská Štiavnica

Adresa: Námestie Svätej Trojice č. 7 (Modrý dom), Banská Štiavnica
Deň: posledná streda v mesiaci (len na základe telefonického objednania)
Čas: 10:00 – 13:00
Kontakt: Dana Hudecová, 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Rimavská Sobota

Adresa: Centrum invalidov, Daxnerova 17, Rimavská Sobota
Deň: posledná streda v mesiaci
Čas: 8:00 – 12:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk

Veľký Krtíš

Adresa: Mestský úrad (sobášna sieň), J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš
Deň: tretia streda v mesiaci
Čas: 8:00 – 12:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk