Poradenské dni

Banská Bystrica

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica, Internátna 10 (penzión Jeseň), Banská Bystrica
Deň: pondelok až piatok, na základe telefonického objednania
Čas: 8:00 – 16:00
Kontakt: 048/ 413 42 01, 0905 477 975, 0911 636 439, 0911 636 440

Brezno

Adresa 1: Denné centrum pre seniorov Prameň, Rázusova 2, Brezno
Deň a čas: streda 9:00 – 13:00 (len na základe telefonického objednania; prvá streda v mesiaci aj bez objednania)


Adresa 2: 9. mája 53, Brezno
Deň a čas: pondelok a piatok 9:00 – 15:00 (len na základe telefonického objednania)


Kontakt: Milena Pančíková, 0908 904 094, pancikova@unss.sk

Zvolen

Adresa: Námestie SNP 35/48, Zvolen (budova Okresného úradu vedľa divadla), 1. poschodie, č. dverí 107
Deň: pondelok
Čas: 9:00 – 16:00
Kontakt: Dana Hudecová 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Lučenec

Adresa: Obvodný úrad, Námestie republiky 315, 3. poschodie, Lučenec
Deň: pondelok
Čas: 8:00 – 14:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk

Žiar nad Hronom 

Adresa: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, Žiar nad Hronom (vstup od kostola)
Deň: piatok (len na základe telefonického objednania)
Čas: 9:00 – 13:00
Kontakt: Dana Hudecová, 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Banská Štiavnica

Adresa: Námestie Svätej Trojice č. 7 (Modrý dom), Banská Štiavnica
Deň: posledná streda v mesiaci (len na základe telefonického objednania)
Čas: 10:00 – 13:00
Kontakt: Dana Hudecová, 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Rimavská Sobota

Adresa: Centrum invalidov, Daxnerova 17, Rimavská Sobota
Deň: posledná streda v mesiaci – len na základe telefonického objednania
Čas: 8:45 – 12:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk

Veľký Krtíš

Adresa: Mestský úrad (sobášna sieň), J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš
Deň: tretia streda v mesiaci – len na základe telefonického objednania
Čas: 9:00 – 13:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk