Pracovníci KS

 • Dagmar Filadelfiová, vedúca KS ÚNSS Banská Bystrica, metodička pre sociálne služby
  email: filadelfiova@unss.sk
  telefón: 0905 477 975
 • Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS, metodička pre sociálne služby
  email: frcova@unss.sk
  telefón: 0911 636 439
 • Ľubica Dúbravská, sociálna pracovníčka pre okresy Banská Bystrica, Revúca
  email: dubravska@unss.sk
  telefón: 0911 636 440
 • Dana Hudecová, sociálna poradkyňa pre okresy Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica
  email: hudecova@unss.sk
  telefón: 0911 496 620
 • Renata Oláhová, sociálna poradkyňa pre okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota
  email: olahova@unss.sk
  telefón: 0911 289 855
 • Milena Pančíková, sociálna poradkyňa pre okresy Brezno, Revúca
  email: pancikova@unss.sk
  telefón: 0944 184 042
 • Vladimíra Ezr, pracovníčka v oblasti prevencie architektonických a dopravných bariér
  email: ezr@unss.sk
  telefón: 0915 845 908