Marec – mesiac knihy

Už niekoľko rokov v marci organizuje ZO Lučenec v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS a s Novohradskou knižnicou Lučenec besedy o tom, ako čítajú knihy ľudia so zrakovým postihnutím. Túto dobrú tradíciu sa snažíme presúvať do ďalších knižníc v rámci Banskobystrického kraja. Svoju premiéru sme mali 4.3.2014 v Hontiansko – novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Spolu s JUDr. Katarínou Racskovou, členkou ZO ÚNSS Lučenec, sme deťom priblížili problematiku Braillovho písma, zvukových kníh a ako využívajú IT technológie pri získavaní informácií ľudia so zrakovým postihnutím.

Ďakujeme žiakom 3. B triedy zo ZŠ Nám. Škultétyho a pani učiteľke Mgr. Zuzke Bartošovej za ich milý záujem a úžasnú aktivitu.

Renata Oláhová