Benefičný koncert Lúče sŕdc

18.10.2013 mal benefičný koncert Lúče sŕdc malé jubileum. Akosi rýchlo sa prehupol do svojho v poradí už 5. ročníka. Aj v tomto roku benefičný koncert zorganizovala Základná organizácia ÚNSS č. 22 Lučenec. Hlavným partnerom projektu bolo opäť Mesto Lučenec. Podobne ako po minulé roky, aj v tomto roku mal koncert svoj scenár.

Presne o 18,00 hod. sa stiahli svetlá do úplnej tmy a tlmené biele svetlo ako lúč osvetlilo na pódiu bielu slepeckú palicu – symbol nevidiacich. Vtedy spoza opony prišli na pódium moderátor Július Tamáš a predsedníčka ZO ÚNSS Lučenec Renata Oláhová. Obidvaja si zastali po stranách palice. Počas básničky, ktorú zarecitoval moderátor Ďusko bola stále tma. Tá sa postupne zmenšovala po tom, ako spoločne s predsedníčkou ZO ÚNSS č.22 Lučenec predstavili umelcov Maroša Banga a Sašu Bangovú. Po vyslovení ich mien sa otvorila opona a začal sa veľmi pekný večer plný emócií a ľudskosti.

V prvej časti koncertu odznelo 8 pesničiek. Potom nasledovali príhovory predsedníčky ZO ÚNSS č.22 Lučenec Renaty Oláhovej a podpredsedníčky ZO ÚNSS Veroniky Chudjakovej a odovzdávanie pamätných listov. Vďaka nim sme mali príležitosť vyjadriť poďakovanie za pomoc a podporu pri organizovaní benefičného koncertu. Pamätné listy s portrétom Maroša Banga a s jeho podpisovou kartou si osobne prebrali:

 • Dagmar Filadelfiová – vedúca Krajského strediska ÚNSS Banská Bystrica za občianske združenie – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Magdaléna Káčeríková – vedúca Oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu za Mesto Lučenec – za Mesto Lučenec – hlavný partner koncertu
 • Jana Gubovičová – projektová manažérka spoločnosti CBA Slovakia s.r.o. Lučenec – partner koncertu
 • Anna Vančová – za Novohradské múzeum a galériu Lučenec – partner koncertu
 • Andrej Cifra – dobrovoľná iniciatíva Reťaz pomoci Lučenec – partner koncertu
 • Anna Škamlová – predajňa Trinásty s.r.o. Lučenec – partner koncertu
 • Branislav Hámorník – poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Péter Csúsz – riaditeľ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lučenec
 • Marta Sýkorová – Kvetinárstvo Lučenec
 • Helena Nagyová – aktívna členka Základnej organizácie ÚNSS č.22 Lučenec
 • Iveta Kúdeľová – aktívna členka Základnej organizácie ÚNSS č.22 Lučenec
 • Jarmila Paučová – aktívna členka Základnej organizácie ÚNSS č.22 Lučenec

Na benefičnom koncerte z pracovných alebo rodinných dôvodov sa nemohli zúčastniť, ale pamätné listy dostanú:

 • Milan Spodniak – poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Štefan Belík – masérsky salón Lučenec
 • Marta Antalová – FOTO ANTAL
 • Ján Miškovič – dvorný fotograf benefičných koncertov

Po slovách Dagmar Filadelfiovej a Magdalény Kačeríkovej sa benefičný koncert prehupol do ďalšej časti. Táto patrila len a len Bangovcom. Sálou sa niesli melódie ďalších známych piesní.

Ani sme sa nenazdali a doznela posledná pieseň. Mnohým z nás sa zdalo, že akosi rýchlo prišiel čas rozlúčky. Kytice ako prejav vďaky umelcom, spoločné fotografie, autogramiáda, predaj CD a recepcia pre pozvaných hostí urobili bodku za dňom, ktorý niesol dátum 18.10.2013.

Za pomoc a podporu ďakujeme všetkým, ktorí si kúpili vstupenky, ale i ostatným nemenovaným jednotlivcom, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom.

Renata Oláhová, Mgr. Veronika Chudjaková – koordinátorky projektu