Príďte „dobrovoľníčiť“!

Krajské stredisko ÚNSS v Banskej Bystrici sa zapája do Týždňa dobrovoľníctva 2013, ktorého cieľom je spropagovať dobrovoľníctvo a zapojiť čo najviac ľudí do dobrovoľníckych aktivít v Banskobystrickom kraji.

Dobrovoľníci môžu 16. septembra „dobrovoľníčiť“ priamo v priestoroch strediska na Internátnej 10 v Banskej Bystrici. V čase od 10.00 do 17.00 môžete pomáhať s prípravou zbierkových materiálov na realizáciu verejnej zbierky Biela pastelka.

Zároveň sa budeme prezentovať na Veľtrhu mimovládnych neziskových organizácií 16. septembra na Námestí SNP v čase od 15.00 do 18.00. Potenciálnym dobrovoľníkom ponúkneme rôzne dobrovoľnícke činnosti, ktorými môžu prispievať k rozvoju našej organizácie alebo môžu priamo pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím.

Plagát k Týždňu dobrovoľníctva 2013 na stiahnutie

Renata Oláhová