Radosť z čítania v DSS Hron Dubová

V stredu 26. marca sme prijali pozvanie sociálnej pracovníčky pani Mojžišovej do Domova sociálnych služieb Hron v Dubovej. Na začiatku stál seminár projektu Zaostrime na seniorov!, ktorý podnietil záujem o služby Krajského strediska v Banskej Bystrici. Pre klientov zariadenia pripravili pracovníčky KS ÚNSS prezentáciu služieb a pomôcok pre zrakovo postihnutých.

DSS je zameraný na klientov so zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Preto najmä praktická ukážka rôznych pomôcok a ich vyskúšanie bolo pre klientov veľmi prínosné. Po prezentácii sme počas individuálnych konzultácií predviedli vhodné optické pomôcky klientom, ktorí sa pred rokmi vzdali čítania kvôli problémom so zrakom. Pre mnohých z nich to bol opätovný zážitok z čítania a radosť z možnosti tráviť voľný čas pozeraním rodinných fotografií, čítaním či ručnými prácami.

V súčasnosti učíme čítať klientov so získanými pomôckami. V takýchto okamihoch si nielen oni, ale aj my uvedomujeme význam čítania v seniorskom veku.