Aktívni členovia Banskobystrického kraja sa opäť vzdelávali

Krajská rada ÚNSS Banská Bystrica v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Banská Bystrica aj v tomto roku využila možnosť podať si žiadosť do Grantového kola ÚNSS a tak získať finančné prostriedky na víkendový vzdelávací pobyt, ktorý sa uskutočnil 6. – 8. septembra 2013 v penzióne Slniečko v Tajove.

Projekt s názvom Atraktívne aktivity pre členov je pokračovaním série víkendových vzdelávacích pobytov, na ktorých členovia KR a iní aktívni členovia základných organizácií v Banskobystrickom kraji získali motiváciu a chuť pracovať pre organizáciu, obhajovať záujmy a potreby zrakovo postihnutých a zároveň si zvýšili svoje právne vedomie, zdokonalili sociálno-komunikačné a prezentačné zručnosti.

Nosnou témou tohoročného víkendového vzdelávacieho pobytu bolo naučiť 13 účastníkov ako písať projekty a ako tvoriť atraktívne aktivity pre našich členov. Skupinová technika Brainstroming (z angl. brain – mozog, strom – búrka) priniesla množstvo nápadov na atraktívne aktivity. Najväčšiu časť členskej základne tvoria seniori. Naším cieľom je však omladiť organizáciu, získať nových členov a preto sme sa učili hľadať pútavé aktivity pre rôzne vekové skupiny. Aktivity sme rozdelili podľa obsahu na vzdelávacie, záujmové, športovo – oddychové a hľadali sme, ktoré aktivity a prečo by mohli byť vhodnejšie pre seniorov, pre dospelých v produktívnom veku, pre mládež a pre rodiny s deťmi.

Keď sme vymysleli pútavé aktivity a naučili sa, čo všetko súvisí s ich prípravou, aby boli naozaj atraktívne, začali sme tvoriť projekty. Tak vznikli projekty so zaujímavým obsahom a s pútavými názvami ako Za históriou Spiša, Putujeme Planinou, S batohom cez hory či Hipoterapia ÁNO! Výstupom projektu Atraktívne aktivity pre členov budú podané projekty do Grantového kola ÚNSS v roku 2014.

Ďakujeme organizátorom za príjemný a užitočne strávený víkend.