Podajme si ruky

Na breznianskom námestí sa 18. septembra uskutočnil 4. ročník podujatia Podajme si ruky. Akcia sa uskutočnila pod záštitou Jaroslava Demiana, primátora mesta Brezno, a za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja. Podujatie bolo určené ľuďom so zdravotným postihnutím, ich rodinám, známym, ale aj všetkým, ktorí im pomáhajú.

Cieľom podujatia bola prezentácia firiem a organizácií s produktmi či službami pre zdravotne postihnutých v okrese Brezno. Na začiatku podujatia sa prítomným prihovorila prednostka Mestského úradu v Brezne Ivana Kružliaková. Našu organizáciu zastupovali členovia ZO Banská Bystrica Mária Orovčíková, Dušan Malček, Ondrej Petro a pracovníčka KS Milena Pančíková. Spoločne odprezentovali širokej verejnosti kompenzačné pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých, o ktoré bol veľký záujem.

Najviac sa páčili ukážka chôdze s vodiacim psom a písanie Braillovým písmom. Podobne ako minulý rok, aj teraz bola možnosť vyskúšať si simulačné okuliare a chôdzu s bielou palicou, ale aj nalievanie vody s pomocou indikátora hladiny. Mali sme aj záujemcov o rôzne rady a kontakty. Ľudia akciu uvítali, považovali ju za prínosnú.

V rámci programu sa na pódiu predstavila spevácka skupina Rozmajrín pri OZZP v Brezne, tanečná skupina Ajka, nevidiaci Ondrej Petro s hrou na akordeóne a speváčka Daša Kulifajová.

Vyvrcholením podujatia bolo ocenenie tých, ktorí boli ústretoví k zdravotne postihnutým v zmysle Vyhlásenia o spolupráci pri znižovaní bariér pre zdravotne postihnutých spoluobčanov a návštevníkov mesta, ktoré vydalo mesto Brezno v roku 2010. V rokoch 2010 – 2012 bolo ocenených 32 subjektov, ku ktorým tento rok pribudli ďalšie.

Mesto Brezno získalo sošku Oskar bez bariér za rok 2012, ktoré mu udelilo Združenie miest a obcí Slovenska. V máji tohto roka toto ocenenie v divadle Andreja Bagara v Nitre prevzal primátor mesta.