Víkendový pobyt v Tajove

Pobyt v penzióne Slniečko v Tajove bol ďalším zo série pobytov, ktoré organizuje Krajská rada ÚNSS v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Banská Bystrica. Podobne ako po iné roky aktívni členovia základných organizácií mali možnosť získať informácie, ktorými prehĺbia svoje zručnosti a vedomosti.

Dopoludnie 5.10. bolo plné diskusie ako aj dôležitých informácií k celoslovenskej akcii Deň bielej palice. Figurantov, ktorí boli na víkendovom pobyte, zaškolila krajská koordinátorka podľa metodiky dopravno–osvetovej akcie.

Výstupom z víkendového pobytu v Tajove je brožúra Členské schôdze, materiál Komunitné plánovanie a tipy na oblasti, ktoré môžeme presadzovať. Spätná väzba účastníkov akcie bola veľmi pozitívna a mnohí už dnes navrhujú nové zaujímavé témy na budúcoročnú vzdelávaciu „víkendovku“.