Súťaž v písaní a čítaní Braillovho písma

Braillovo písmo je pre mnohých ľudí so zrakovým postihnutím jediným nástrojom, pomocou ktorého sú schopní prijímať a sprostredkovať informácie. Vďaka nemu môžu byť samostatnejší, môžu študovať, pracovať a získavať informácie.

Regionálne kolo súťaže v Banskobystrickom kraji sa uskutoční:
25. mája o 9.00 v Dennom centre Harmónia, Lazovná ulica 26, Banská Bystrica

Víťazi regionálneho kola postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať koncom roka. Projektom chce Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska posilniť nevidiacich a slabozrakých ľudí v ich snahách o vnímanie Braillovho písma ako plnohodnotného nástroja na sprostredkovanie informácií.