Pozvánka na výstavu kompenzačných pomôcok

Základná organizácia ÚNSS č.22 Lučenec, Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica, Tyflocomp, s. r. o. Bratislava v spolupráci s mestom Lučenec vás srdečne pozývajú na výstavu kompenzačných pomôcok 30. mája od 9.00 do 15.00 v priestoroch Mestského úradu v Lučenci.

Program:

9.00 – 11.00 – seminár so zameraním na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím, praktické ukážky kompenzačných pomôcok, prehliadka kompenzačných pomôcok pre pracovníkov ÚPSVaR, oftalmológov, optikov, diskusia
11.00 – 15.00 – výstava pre širokú verejnosť