Tvorenie pre potešenie

Projekt Tvorenie pre potešenie sa konal od 13. do19. mája. Hlavnou cieľovou skupinou boli členovia Základnej organizácie ÚNSS č. 22 v Lučenci.

V rámci štyroch dní sa účastníci stretávali so samotvrdnúcimi aj vypaľovacími hmotami a pedigom. Tvarovaním hmôt vznikli koráliky, ktoré zdobili dekoratívne košíčky z pedigu. Časť košíčkov si ponechali účastníci projektu so zrakovým postihnutím – hlavná cieľová skupina, ako spomienku na prekročenie vlastného tieňa. Podstatnú časť košíčkov darovali deťom z triedy zo Základnej školy na Haličskej ceste 7 v Lučenci. Darovať svoje dielka iným bolo aj cieľom projektu.

Projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange.