Súrodenci Babjakovci v lučeneckej synagóge

Fotografia: Terézia Kružliaková, Martin Babjak a Ján Babjak

Na piatok 26. októbra zorganizovala Základná organizácia ÚNSS č. 22 Lučenec v poradí 7. ročník benefičného koncertu s názvom Lúče sŕdc. Nesmierne si vážime, že pozvanie do Lučenca prijali operní speváci Terézia Kružliaková, Martin Babjak, Ján Babjak a klavírny majster Daniel Buranovský. Slávnostný večer svojím vystúpením spestrili hrou na hudobných nástrojoch tieto deti: Chiara Stojková z triedy pani učiteľky Alice Vajdovej zo Súkromnej ZUŠ Lučenec, Sebastián Kotek z triedy pána učiteľa Michala Petríka zo ZUŠ Zvolen, Oliver Hrubý z triedy pána učiteľa Petra Štrpku zo ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava.

Fotografia: Na zobcovej flaute

Fotografia: Na husliach

Fotografia: Na keyboarde

Cieľom benefičného koncertu bolo:

  • pripraviť kultúrne podujatie na propagáciu života ľudí so zrakovým postihnutím v našom regióne;
  • pripraviť umelecky hodnotný kultúrny program, ktorý spojí všetkých divákov, účinkujúcich a ľudí so zrakovým postihnutím;
  • získať finančné prostriedky na dofinancovanie aktivít spolkovej činnosti v našej základnej organizácii, na kúpu, resp. dofinancovanie nových kompenzačných pomôcok, ktoré budú slúžiť na zácvik členom základnej organizácie, ale i klientom ÚNSS. Zo získaných finančných prostriedkov budeme čiastočne financovať nový počítač so špeciálnymi úpravami pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Hlavní partneri

Mesto Lučenec pod vedením primátorky Alexandry Pivkovej, Lučenecké kultúrne stredisko LUKUS pod vedením Mgr. Tomáša Belka.

Partneri

Spoločnosť CBA Slovakia, a. s., Nezisková organizácia Filantrop a Športový klub Rocket club, Kvety Marta Sýkorová, Trinásty, s. r. o.

Mediálni partneri

My Novohradské noviny Lučenec, Pokrok – spravodajský týždenník pre okres Veľký Krtíš