Chceme byť spolu

Základná organizácia ÚNSS č.22 Lučenec zrealizovala ďalší úspešný projekt. Niesol názov Chceme byť spolu a jeho hlavným cieľom bolo pokračovať v dlhodobej aktívnej spolkovej činnosti v našej základnej organizácii, pre členov a ich rodinných príslušníkov pripraviť spoločenské, športové, turistické a poznávacie aktivity. V rámci projektu sme chceli pôsobiť na širokú verejnosť a informovať o schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím, ich problémoch, ale hlavne o tom, ako ich možno riešiť.

Dve časti projektu

V prvej sme sa venovali príprave a realizácii piatich aktivít určených pre členov ZO ÚNSS Lučenec, ich rodinných príslušníkom, priateľov a sprievodcov (celkovo 28 členov ZO, 5 dospelých sprievodcov a 9 detí). A čo všetko sme si dopriali?

 1. Po náučných chodníkoch Lučeneckého parku: park v Lučenci patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Nachádza sa v ňom 35 cudzokrajných drevín, množstvo rastlín, živočíchov, minizoo, umelé jazierko, z dreva vyrezané rozprávkové postavičky a náučné chodníky. Nás najviac zaujal ten s názvom Spoznávaj svoj park – flóru a faunu – spoznávaj dreviny, ktorý ukazuje rozmanitosť driev (zvonku i v priereze). Vedomosti sme získali nie len z informačných tabúľ, ale aj dotykmi – všetky ukážky je možné ohmatať si, zisťovať rozdiely medzi jednotlivými druhmi, a tak sa ich naučiť rozoznávať.
 2. Vo víne je pravda: táto aktivita nás zaviedla do spoločnosti MOVINO vo Veľkom Krtíši. Dozvedeli sme sa, ako tu pestujú vinič, ako ho spracúvajú, ako z neho vyrábajú víno či v akých obrovských sudoch sa tento vzácny mok uskladňuje.
 3. Na návšteve v Bratislave: na trojdňovom výlete sme navštívili sídlo ÚNSS, spoločnosť Tyflocomp, absolvovali sme plavbu po Dunaji, vystúpili na hrad Devín. Nevynechali sme však ani Prezidentský palác, Botanickú záhradu, Most SNP s reštauráciou UFO či obchodné centrum Eurovea.
 4. Poďme do vody: návšteva kúpalísk patrí medzi obľúbené a členmi ZO žiadané aktivity, tak sme sa vybrali do Wellness AQUA TERMAL v Dolnej Strehovej.
 5. Za láskou sa ísť oplatí alebo Čo ešte nevieme o Banskej Štiavnici: vďaka nášmu turistickému sprievodcovi Radkovi Kosorinskému sme sa dozvedeli o siedmich divoch Banskej Štiavnice, o jej histórii, o Starom zámku. Najviac nás však upútalo Epicentrum lásky, ktoré sa nachádza v rodnom dome Maríny Pischlovej, zvečnenej vo veršoch Andreja Sládkoviča. Krátky film o hlavných protagonistoch, vyznania ľudí na tému láska, izba s dobovým zariadením, ľúbezná hra na klavíri v podaní Sládkovičovej múzy, portréty Maríny, jej matky, Andreja a jej bohatého manžela, ktoré vďaka HIGT – TECH ožívajú a vťahujú návštevníka do skutočného príbehu, do rozhovoru medzi štyrmi postavami. Symbolická Sládkovičova knižnica ponúka prehliadku jeho rukopisov, kníh a, samozrejme, rukopis viac ako 170-ročnej básnickej skladby. Unikátny archív lások obsahuje takmer 100-tisíc schránok a tzv. Láskomer, ktorý dvojiciam, jednotlivcom, ale i skupinám priradí verš z diela Andreja Sládkoviča.Fotografia: Prierezy drevín v Lučeneckom parku

  V druhej časti projektu sme sa zamerali na širokú verejnosť, najmä na deti a mládež. Pripravili sme 3 osvetové aktivity, ktorými sme oslovili cca 550 osôb.

  1. Cesta rozprávkovým lesom: dobrovoľníci pod Divínskym hradom pripravili pre deti približne 40 stanovíšť, na ktorých museli plniť úlohy, zbierať body a dostať sa do cieľa. V tomto roku stretli 99 rozprávkových bytostí, medzi nimi aj nerozlučnú dvojicu Mimi a lízu. Členky našej ZO Jarka Paučová, Kvetka Bedeová, Katka Čabanová a dve študentky zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci pripravili pre viac než 500 ratolestí zaujímavé aktivity nesúce sa v znamení problematiky zrakového postihnutia. Nie len deti kreslili na biely papier svoje dlane, spoznali Braillovo písmo, ale vyskúšali si aj nalievanie nápojov s indikátorom hladiny.
  2. Beseda v Strednej odbornej škole pedagogickej: na workshope sme študentom vysvetlili, kto je človek so zrakovým postihnutím, podľa čoho ho spoznajú, aké sú najčastejšie problémy spojené s týmto druhom postihnutia, pomocou akých kompenzačných a optických pomôcok si môžeme každodennosť uľahčiť, ako sa k nim môžeme dostať. Predstavili sme im služby Krajského strediska ÚNSS v Banskej Bystrici, ale aj aktivity našej lučeneckej ZO. Stredná odborná škola pedagogická s nami už dlhodobo spolupracuje pri realizácii celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka. Na všetkých ročníkoch nám doteraz pomáhali študenti tretích a štvrtých ročníkov sociálnej práce, v tomto roku to boli budúci učitelia materských škôl.
  3. Beseda v ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci: šiestakom sme porozprávali o zrakovom postihnutí, o tom, čím a ako je možné nahradiť poškodený zrak, deti čítali ako nevidiaci – Braillovo písmo, ale aj ako slabozrakí – pomocou prenosnej elektronickej čítacej lupy. Dozvedeli sa, ako sa dajú zisťovať farby, čas, ako sa nalievajú nápoje, čo majú spoločné orientačná, signalizačná a oporná biela palica. Otázok v závere bolo neúrekom: Ako sa nevidiaci obliekajú? Ako nakupujú? Ako rozoznávajú peniaze? Môžu nevidiaci šoférovať auto?

  V druhej časti nášho stretnutia nám deti pomohli vyrobiť husľové kľúče z pedigu. Naša lektorka Katka Čabanová a papierová predloha ich spoľahlivo viedli a žiaci vrkôčikovým vzorom vyplietli pedig, ktorý následne vytvarovali do husľového kľúča. Spoločne vyhotovené darčeky potešili našich donorov, podporovateľov pri príležitosti 7. ročníka benefičného koncertu Lúče sŕdc..

  Fotografia: Na bratislavskom námestí

  Ďakujeme grantovej komisii za finančnú podporu projektu.