A ideme ďalej

Fotografia: Prezentácia činnosti ZO

V dňoch 19. – 21. októbra sme vo Vile Soráč vo Vyhniach pokračovali v sérii vzdelávacích aktivít pre aktívnych členov základných organizácií v Banskobystrickom kraji. Naším cieľom bolo posilniť ich vedomosti a zručnosti, ktoré môžu využiť pri osvetových akciách určených širokej verejnosti, pri informovaní o problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím. V programe nechýbalo zhodnotenie celoslovenskej zbierky Biela pastelka, Dňa bielej palice či prezentácia činnosti základných organizácií. V teórii i praxi sme si definovali, kto je osoba so zrakovým postihnutím a ako správne identifikovať stupeň zrakového postihnutia. Prispeli sme radami, ako pútavým spôsobom robiť besedy v základných a stredných školách. Čas a priestor sme venovali aj dokumentom ÚNSS. Zamerali sme sa na pojmy „riadny“ a „mimoriadny člen“, prítomných sme oboznámili s Fondom individuálneho darcovstva a s možnosťami jeho využitia. Ale keďže dobrých rád nie je nikdy dosť, spoločnými silami sme sa snažili navrhnúť riešenia problémov niektorých našich základných organizácií.

Fotografia: Vysvetlili sme si základné dokumenty ÚNSS

Fotografia: Účastníci vzdelávacej aktivity

Podujatie bolo realizované ako projekt Krajskej rady ÚNSS Banská Bystrica s podporou grantových prostriedkov ÚNSS.