Gólové skóre Bielej pastelky 2017

Nevidiaci vidí tmu? Ako funguje Braillovo písmo? Vďaka tejto vecičke si nepreleje pohár? A toto mu povie, akej farby má tričko? A naozaj môže mať aj dotykový telefón? Takéto a mnoho ďalších otázok sa na nás v piatok 21. septembra sypalo v informačnom stánku v Europa SC v Banskej Bystrici. Biela pastelka 2017 sa od 10.00 do 17.00 návštevníkom snažila ukázať, ako sa žije poslepiačky.

Fotografia: Biela pastelka 2017 v Banskej Bystrici

Naše informačné stánky sa prehýbali pod ťarchou kompenzačných a optických pomôcok, spoločenských hier pre ľudí so zrakovým postihnutím a informačných materiálov. Návštevníci listovali v „bodkovaných“ knihách, ale aj sami si mohli Braillovým písmom napísať ľubovoľný text či prejsť sa s bielou palicou. Vďaka spoločnosti Novartis a Lions Clubu Banská Bystrica si záujemcovia mohli bezplatne nechať vyšetriť všetky vrstvy sietnice, určiť rozsah jej prípadného poškodenia a zmerať vnútroočný tlak. Privysoké hodnoty môžu viesť k vzniku glaukómu, prinízke k deformovaniu očnej gule. Naše krajské stredisko meralo zrakové parametre deťom vo veku od troch do šiestich rokov, a to binokulárnym autorefraktometrom, ktorý s vysokou mierou spoľahlivosti odhalí začínajúce alebo už existujúce zrakové poruchy. Vyšetrenia boli bezkontaktné, bezbolestné a výsledok známy ihneď. Nad všetkým držal stráž ambasádor Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobný futbalista roka Marek Hamšík.

Fotografia: Informačné stánky boli lemované fotografiami z Cesty svetla

„Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili Bielu pastelku 2017 a pomohli tak ľuďom so zrakovým postihnutím vrátiť sa späť do života,“ povedala vedúca Krajského strediska ÚNSS Banská Bystrica Dagmar Filadelfiová. „Veľmi si vážim ústretovosť a pomoc zo strany Europa SC, ktoré už niekoľko rokov poskytuje priestory našim informačným stánkom, ochotu a radosť spoločnosti Novartis a Lions Clubu Banská Bystrica, ktorí ponúkli verejnosti bezplatné vyšetrenia zraku, a spoluprácu všetkých partnerov, ktorí sa k nám pridali. Oceňujem nadšenie všetkých dobrovoľníkov, ktorí zbierkovali v uliciach, a všetkých vás, ktorí ste do pokladničiek s logom Bielej pastelky prispeli. V neposlednom rade ďakujem svojim kolegom, ktorí všetko celé týždne neúnavne pripravovali. Vďaka usilovnej práci nás všetkých sa Banskobystrickému kraju podarilo vyzbierať celkovo 14 190,22 €. Vážime si, že nám pomáhate pomáhať,“ dodala.

A aké je celkové gólové skóre Bielej pastelky 2017? Hrubý výnos dosiahol čiastku 193 011,04 €, z čoho čistý výnos predstavuje 174 025,29 €. Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už od roku 2002 a aj vďaka jej výťažku môže poskytovať svoje služby všetkým záujemcom na celom území bezplatne. Všetky aktuálne informácie sústreďujeme na stránke Bielej pastelky a na Facebooku Bielej pastelky.