V Banskej Bystrici sme už 20 rokov

Má viac ako 2000 klientov. Ročne jeho služby využije takmer 400 klientov. Tak by sme v číslach mohli zhrnúť činnosť Krajského strediska ÚNSS v Banskej Bystrici. Krajské stredisko vzniklo v roku 1998 a túto skutočnosť sme si pripomenuli 30. mája v Banskobystrickom robotníckom dome. Na začiatky si zaspomínala aj jeho prvá vedúca Oľga Doležalová, ktorá dlhoročne vykonávala prácu v prospech ľudí so zrakovým postihnutím a prispela k tomu, že stredisko systematicky a profesionálne pomáha nevidiacim a slabozrakým v Banskej Bystrici a okolí.

Fotografia: Čestné uznanie pre Oľgu Doležalovú
V programe sa predstavili nevidiaci a slabozrakí, ktorí aktívne využívajú služby KS, alebo sú členmi niektorej zo základných organizácií. Jaroslav Bohovič sa na pódiu objavil hneď dvakrát: najprv sme sa spolu s ním vrátili do roku 1874, keď na klavíri zahral úryvok z opery Carmen, potom spolu so svojou učiteľkou tanca Simonou abrahámovou zatancovali hip-hop. Ondrej Petro z Brezna zahral na harmonike, kapela Blindman sa predstavila vlastnou tvorbou a Recitáciou obohatila oslavu Zuzana Rojíková. Bodkou za programom, ktorým nás sprevádzal Ondrej Rosík, bola Ave Maria v podaní Mirky Genskej z Rimavskej soboty.

Fotografia: Hip-hop

Fotografia: Ave Maria v podaní Mirky Genskej

Fotografia: Blindman

Oslava dvadsiateho výročia je dobrým miestom na bilancovanie činnosti krajského strediska. Jednou z najvýznamnejších služieb, ktoré KS poskytuje od svojich začiatkov, je špecializované sociálne poradenstvo, a to najme v sociálno-právnej oblasti, zamestnávania alebo vzdelávania detí so zrakovým postihnutím. KS poskytuje aj zrakovú terapiu. Ide hlavne o zisťovanie zvyškov zraku, rozvoj zrakového vnímania, nácvik práce s optickými a elektronickými čítacími lupami. Významnou službou je poradenstvo v oblasti vyrovnávania sa so zrakovým postihnutím. Práve s týmto cieľom sú pripravované pravidelné prevažne skupinové aktivity pre rodiny so zrakovo postihnutým dieťaťom, pre dospelých a ich príbuzných. Vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke sa podarilo v roku 2014 zakúpiť špeciálny prístroj – mobilný skríningový autorefraktometer Plusoptix. Krajské stredisko začalo realizovať série preventívnych meraní zrakových vývinových porúch u detí v predškolskom veku. Od roku 2014 pracovníci KS odmerali 5 133 detí v materských školách v Banskobystrickom kraji a vydali 725 odporúčaní na podrobnejšie vyšetrenie u očného lekára.

Oslava dvadsiateho výročia KS ÚNSS v Banskej Bystrici mala všetko, čo k dobrej oslave patrí: príhovory, ocenenia dlhoročných funkcionárov a samozrejme záverečnú recepciu. Na tomto mieste pripomeňme tých, ktorí stáli pri zrode strediska a výrazne ho posunuli do súčasnej podoby. Okrem spomínanej Oľgy Doležalovej to boli Peter a Želmíra Vavrovci, Mária Zubáková, Viera Kováčová či Aldo Daxner. Takisto inštruktorky sociálnej rehabilitácie Margita Boháčová, Renata Oláhová, Dana Hudecová a Milena Pančíková. Nemožno nespomenúť rôzne inštitúcie, ktoré krajskému stredisku výrazne pomáhajú: Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, mesto Banská Bystrica a Lions Club Banská Bystrica. Tiež očné kliniky a špecializované nemocnice.