Už po sedemnásty raz spoločne nakreslíme nevidiacim na tmavej ceste čiaru. Bielou pastelkou

ej línia je raz dlhšia, inokedy kratšia, tu vedie rovno, tam sa kľukatí, ale cieľ je zakaždým rovnaký – samostatnosť, nezávislosť a integrácia.

Fotografia: Spoločne nakreslíme nevidiacim na tmavej ceste čiaru. Bielou pastelkou

Aj vďaka vašej podpore u nás klienti bezplatne zistia, ktorý z troch druhov bielej palice potrebujú, ktorá bodka je A a ktoré tvoria Z, ako sa bez pomoci iných dozvedia, akej farby je to ktoré oblečenie, vďaka čomu si neprelejú pohár, akú asistenčnú technológiu si musia doinštalovať do počítača, ako používať dotykový mobilný telefón, ale aj oveľa viac.

Po prvýkrát sa slovenské mestá a obce beleli pastelkami v roku 2002, odvtedy už každoročne putuje výťažok verejnej zbierky na dofinancovanie našich služieb, ktoré poskytujeme všetkým záujemcom na celom území Slovenska, a to vďaka sieti našich krajských stredísk.

Výnos Bielej pastelky je použitý na dofinancovanie:

 • špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzov Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými a optickými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
 • obhajoby práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranej na vytváranie rovnakých príležitostí;
 • odstraňovania a prevencie vytvárania architektonických, dopravných a informačných bariér;
 • integračných aktivít;
 • oboznamovania verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.
 • Fotografia: Kurz sebaobslužných činností

  Od 15. januára do 31. decembra

  V roku 2018 začíname netradične – už 15. januára. Od tohto dňa môžete aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím podporiť príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006 či do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.) alebo on-line na stránke Bielej pastelky. Celé týždne, ba mesiace príprav, telefonátov a mailov, plné priehrštia nápadov a radosť z ich plánovania a realizácie vyvrcholia hlavným zbierkovým dňom, ktorým bude piatok 21. september 2018. V tričkách s logom Bielej pastelky sa opäť usadíme do informačných stánkov a každému z vás ukážeme každodennosť so zrakovým postihnutím. Budete si môcť vyskúšať simulačné okuliare (to aby ste si predstavili, ako vidia slabozrakí a že nevidiaci nevidia tmu), rôzne kompenzačné a optické pomôcky (to aby ste vedeli, ako a s čím si dokážu sami poradiť), Pichtov stroj (to aby ste prenikli do tajov Braillovho písma) či rôzne spoločenské hry (to aby ste si s nami zmerali sily). Uvidíte sami, že tých rozdielov v životoch ľudí so zrakovým postihnutím a bez neho ani zďaleka nie je toľko, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Onen piatok 21. septembra budete môcť v uliciach miest a obcí po celom Slovensku stretnúť naše tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky. To aby mala vaša zbierka už sedemnásty prírastok.

 • Fotografia: Stánok s kompenzačnými a optickými pomôckami

  Pár ťahov bielou pastelkou už urobili aj naši partneri, vďaka ktorým môžeme každoročne zbierku realizovať, aj naša tohtoročná ambasádorka. V uplynulých týždňoch sme s ňou stihli natočiť audio aj videospot, urobiť fotky, dokonca rozhovor do časopisu OKAmih, ktorý vám opäť pred hlavným zbierkovým dňom ponúkne množstvo zaujímavostí zo života nevidiacich a slabozrakých. Že patríte k tým, ktorých zožiera zvedavosť a do augusta z vás ostane len torzo? Kúsok po kúsku ako diely skladačky budeme na stránke www.bielapastelka.sk a Facebooku prinášať indície o jej osobe. Držíme palce, aby sa vám jej totožnosť podarilo odhaliť čím skôr. Bude to naozaj stáť za to!

  Za akúkoľvek podporu ďakujeme!

 • Fotografia: Ambasádorka Bielej pastelky 2018 je zatiaľ tajomstvom

  Od 17. júla je možné sumou 2 € podporiť aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím aj prostredníctvom SMS správy na skrátené číslo 820 v sieti Orange, Telekom a O2.