Víkendovka na Počúvadle

Neviem ako vám, ale mne sa slovo „počúvadlo“ spája so slovom „počúvať“. V skutočnosti je Počúvadlo jazero, ktoré sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Nie, nechcem sa chváliť, že ovládam zemepis, chcem len povedať, že deviati aktívni členovia Banskobystrického kraja sa v dňoch 21. 10. 2016 – 23. 10. 2016 zúčastnili na víkendovom vzdelávacom pobyte, ktorý sme nazvali Naďalej aktívni II. Organizátorom tejto vzdelávacej aktivity je naša krajská rada v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Banská Bystrica. Podobne ako v minulosti, aj v tomto roku sme projektom sledovali zlepšenie práce v základných organizáciách. Aj preto sa účastníci naučili písať projekty, tvoriť plány práce a finančné rozpočty. Výsledkom tejto víkendovky by mali byť kvalitné plány práce, finančné rozpočty a projekty podané do grantového kola ÚNSS v roku 2017.

Renata Oláhová