Pozvánka – RUDO – počítačový systém – moderný pomocník pre nevidiacich

Verejná knižnica Mikuláša Kováča a Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Banská Bystrica Vás pozývajú na prednášku RUDO – počítačový systém – moderný pomocník pre nevidiacich.
Prednáša: RNDr. Milan HUDEC, PhD., vedecký pracovník Katedry informatiky Prírodovedeckej fakulty UMB

Kedy: 13. 9. 2016, 14.00 hod.
Kde: Pobočka knižnice Fončorda, Jilemnického 48, Banská Bystrica

Informácie:
Mgr. Soňa Šóky, PhD.
manazer@vkmk.sk
09011 013 577
www.vkmk.sk

Alena Páleschová
predsedníčka ZO UNSS, Banská Bystrica
0908 272 070

Pozvánka na besedu RUDO – počítačový systém – moderný pomocník pre nevidiacich, formát doc, 254kB