Pozor na nevidiacich chodcov – už 14. októbra

Aj vy už ste zažili situáciu, keď vám začal chodec na priechode pre chodcov mávať bielou palicou? Vedeli ste, že je nevidiaci a snaží sa vám naznačiť svoj úmysel prejsť cez priechod? Vlani to netušila až tretina vodičov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) organizuje už druhý ročník dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice. Jej organizovaním napĺňa svoj záväzok vyplývajúci z Európskej charty bezpečnosti na cestách. K záväzku pristúpila ÚNSS 25. 1. 2011. Európska charta bezpečnosti na cestách zaväzuje signátorov k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách prostredníctvom konkrétnych činností.

Cieľom je upozorniť

Hlavným cieľom Dňa bielej palice je zvyšovať povedomie vodičov o význame a funkcii bielej slepeckej palice a zároveň prispievať k bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých ľudí i samotných vodičov. Dopravno-výchovná akcia sa uskutoční vo vyše 40 mestách Slovenskej republiky na priechodoch pre chodcov. Viazaná je k Svetovému dňu bielej palice (15. 10.) a uskutoční sa 14.10.
Podľa slovenskej legislatívy je povinnosťou vodiča dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä voči deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým ľuďom. Pokiaľ vodič nezastaví nevidiacej osobe, respektíve si ju ani nevšimne, porušuje tento zákon.

Priestupok výnimočne bez pokuty

V piatok 14. 10. budú po celom Slovensku vo vybraných hodinách simulovať nevidiaci ľudia svoj úmysel prejsť cez vozovku. Vzhľadom na to, že akcia má výchovný charakter, nebudú v tento deň a v dané hodiny udeľované pokuty. Vodiči budú len upozornení, že sa dopustili priestupku a zástupca ÚNSS im odovzdá informačný leták. Dopravno-výchovná akcia sa uskutoční v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky.

V našom kraji sa dopravno – výchovná akcia uskutoční v týchto mestách:
Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Zvolen