Benefičný koncert “Lúče sŕdc”

Pozývame Vás na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 10. novembra o 18.00 h v Dome kultúry B. S. Timravy na Námestí republiky v Lučenci.
Na koncerte Vás príjemnými melódiami budú sprevádzať Dezider Oláh – cimbal, Silvia Kotková – spev, Andrea Ľalíková – klavír.
Vstupné na koncert je 10 €.

Predpredaj vstupeniek:
Mestské informačné centrum v Dome kultúry B. S. Timravy Lučenec, predajňa Trinásty (Zlatá ulička), Lučenec.

Výťažok z koncertu bude venovaný na rozvoj spolkovej činnosti v ZO ÚNSS č. 22 Lučenec.

Fotogaléria

Benefičný koncert Lúče sŕdc

– tento názov niesol v poradí tretí benefičný koncert, ktorého organizátorom je Základná organizácia ÚNSS č. 22 Lučenec a Mesto Lučenec.

10. novembra 2011 v Dome kultúry B.S. Timravy sa kinosálou niesli melódie v podaní hudobného zoskupenia CIMBAL TRIO pod vedením Dezidera Oláha. Krásne melódie boli popretkávané slovami moderátorov Radka Kosorínskeho a Ďuska Tamáša, tiež v podaní predsedkyne ZO ÚNSS č. 22 Lučenec a jej tajomníčky Veroniky Chudjakovej.

Významným bodom celého kultúrneho podujatia bolo odovzdávanie pamätných listov tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní benefičného koncertu.

Pamätné listy dostali:

 • PhDr. Alexandra Pivková – primátorka mesta Lučenec
 • Ing. Milan Spodniak – poslanec BBSK
 • MUDr. Karol Mičko – poslanec mestského zastupiteľstva Lučenec
 • Mgr. Jela Hojtelová – ZUŠ Lučenec
 • Sofia Slížová – žiačka ZUŠ Lučenec, autorka víťazného loga koncertu
 • Iveta Kaczarová – riaditeľka Novohradského múzea a galérie Lučenec
 • Ladislav Šandori ml. – tlačiareň Exprint
 • Ivan Škamla – predajňa Trinásty Lučenec
 • Ján Miškovič – fotograf z Banskej Bystrice
 • Irena Káčeríková – dlhoročná spolupracovníčka ZO ÚNSS č.22 Lučenec
 • Klára Oláhová – mama dvoch protagonistov koncertu

Členovia Základnej organizácie ÚNSS č.22 Lučenec:

 • Katarína a Štefan Belíkovci
 • Helena a Ernest Nagyovci
 • Ján Číčel
 • Slávka Farkašová

Okrem ocenených pamätnými listami, úprimné slová vďaky vyslovujeme Ing. Márii Horňákovej – vedúcej kancelárie primátorky, Mgr. Stanislavovi Spišiakovi, Milanovi Chudjakovi – autorovi tlačovín na benefičný koncert, pani Marte Sýkorovej z kvetinárstva Lučenec, moderátorom Mgr. Radovanovi Kosorinskému a Júliusovi Tamášovi, redakcii Mestské noviny Lučenec a všetkým, ktorí nás podporili kúpou vstupenky.

Ďakujeme