Darček pre deti z Levoče

Pani učiteľka Mgr. Dagmar Sedileková zo Základnej školy na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici sa rozhodla urobiť so svojimi žiakmi zo 4.C triedy knižku ako darček pre nevidiace a slabozraké deti zo Spojenej školy internátnej v Levoči. Námetom knižky sú pamiatky na Slovensku.

Svojimi výtvormi chceli títo štvrtáci priblížiť historické pamiatky deťom so zrakovým postihnutím tak, ako ich vidia oni. Predlohou boli fotografie stavieb a deti vytvorili ich presné kópie formou vrstvenia papiera na výkres, aby dosiahli plastickosť a reliéf predlohy. Nezabudli ani na názvy jednotlivých stavieb v braillovom písme, s ktorými im pomohol Jaroslav Bohovič spolu s asistentkou Vladimírou Ezr.

Táto úžasná myšlienka je odrazom toho, že aj napriek dnešnej dobe, v ktorej je akosi moderné byť nevšímavý k okoliu, sa medzi deťmi stále nájde veľké množstvo tých, ktorí spoja svoje sily a urobia takúto krásnu vec, ktorá ich na diaľku spája s rovesníkmi, ktorí svet vnímajú inak.

Spoločná fotografia pred budovou školy. Sú na nej žiaci s pani učiteľkou, Jaroslavom Bohovičom a jeho asistentkou Vladimírou Ezr. Stoja, alebo čupia a v držia v ruke knihu, ktorú vytvorili.

Trieda 4.C na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici so svojou knižkou.