Žalmy vo veľkom písme

Slovenská biblická spoločnosť už niekoľko rokov pripravuje literatúru dostupnú pre nás – ľudí so zrakovým postihnutím. Tento rok si členovia ÚNSS mohli na hodnotiacich členských schôdzach z rúk vedúcej KS ÚNSS Banská Bystrica zobrať knihu Žalmov, ktorá patrí k najobľúbenejším častiam Biblie. Kniha Žalmov je dostupná pre slabozrakých na Krajskom stredisku ÚNSS Banská Bystrica.