Vyšla kniha Alice Gajanovej

… a slovo knihou sa stalo…

Čo vám pripomínajú tieto slová? Nie náhodou časť modlitby, ktorú som si dovolila trochu pozmeniť? Nie je to preto, že by som ju chcela dehonestovať, ale preto, lebo by som vám rada predstavila knihu, ktorej autorkou je Alica Gajanová zo Svätého Antona. Alica, Ajka, ako ju mnohí familiárne voláme, nie je v našom úniovom hnutí neznáma. Veď v roku 2003 založila ZO ÚNSS Banská Štiavnica, no pre zdravotné problémy v nej v roku 2012 ukončila svoju činnosť. Okrem toho sa aktívne zúčastňovala na Dňoch Mateja Hrebendu, kde sa doteraz vždy umiestnila na popredných miestach v autorskej súťaži. Alica mala vždy blízko k hovorenému, ale i k písanému slovu. A tak sa nie je čomu čudovať, že práve z jej vnútra, z jej srdca, z jej pera sa zrodilo mnoho básničiek. 83 našlo svoje miesto v malej, útlej, 124-stranovej knižke s názvom Dotyky života. Keď som sa pýtala Ajky, prečo nazvala knihu práve takto, odpovedala mi jednoznačne: „Lebo sa dotýka môjho života.“ Čo k tomu dodať? Kniha prešla krstom 18. 9. 2016 vo Svätom Antone v cukrárni na Rínku. Krst mal svoju symboliku – písmenkové cestoviny. Ajka, k úspechu Ti úprimne gratulujeme a želáme Ti, aby si mnoho písmen premenila na krásne slová a verše, ktoré sa stanú ďalšou knihou.

Renata Oláhová