Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na II. Kongrese Slovenskej glaukómovej spoločnosti

V dňoch 5. – 7. mája 2011 sa v Banskej Bystrici konal II. Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti. Organizačne sa na kongrese podieľala aj Slovenská lekárska spoločnosť. Vedecký program bol zameraný na otázky diagnostiky a liečby glaukómu, kvality života pacientov s týmto ochorením, či výmenu skúseností glaukómových špecialistov.

Glaukóm ako ochorenie môže byť príčinou vzniku zrakového postihnutia, ktoré spôsobuje vážny zásah do života človeka. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko v Banskej Bystrici preto prijalo pozvanie usporiadateľov a pripravilo pre účastníkov kongresu prezentáciu služieb určených pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Oční lekári z celého Slovenska tak mali možnosť prezrieť a vyskúšať si kompenzačné pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, zoznámiť sa s ponukou sociálnych služieb poskytovaných Krajskými strediskami ÚNSS, ako aj vymeniť si skúsenosti zo vzájomnej spolupráce.

Z postrehov a diskusií s lekármi vyplynulo, že spoluprácu s našimi pracoviskami aktívne využívajú. Distribuujú ku nám svojich pacientov a vítajú poskytovanie služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré nadväzujú na ich lekársku starostlivosť.

Aj touto cestou sa snažíme zlepšovať povedomie o možnostiach, ktoré pomôžu skvalitniť život ľudí so zrakovým postihnutím. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a za ponuku skvalitňovať vzájomnú spoluprácu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s očnými lekármi.

Mgr. Ivana Frčová
Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica