Svetový týždeň glaukómu v Banskej Bystrici

Glaukóm, alebo ľudovo povedané zelený zákal, je ochorenie, ktoré poškodzuje zrakový nerv. Spočiatku si ho vôbec nemusíte všimnúť, ale neskôr sa prejaví výpadkami v zornom poli. Neliečený glaukóm môže viesť až k úplnej strate zraku. Pokiaľ sa však včas odhalí, ochorenie sa dá držať pod kontrolou. Preto sa aj tento rok zapájame do aktivít pri príležitosti Svetového dňa glaukómu. Príďte si nechať bezplatne vyšetriť vnútroočný tlak do Europa SC v Banskej Bystrici v utorok 14. marca 2023. Od 9:00 do 15:00 sa môžete porozprávať aj s našimi pracovníkmi o tom, aké služby poskytujeme ľuďom so zrakovým postihnutím, či vyskúšať si rôzne kompenzačné a optické pomôcky. Akciu organizujú: Slovenská glaukómová spoločnosť, Asociácia slovenských levov a podporujú Mesto Banská Bystrica, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, SURVEYE, o.z. GLAUKOM, Europa SC, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Lions International.