Služby Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – SPPoločne pre komunity

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v roku 2021 podporila projekt Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) v grantovej výzve: SPPoločne pre komunity.

Grantový program bol zameraný na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Program bol regionálne zameraný. Nadácia SPP chcela prostredníctvom neho pomôcť konkrétnym a zmysluplným aktivitám ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska. Cieľom programu bolo podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.

Knižnica sa rozhodla zapojiť a uspela s projektom na zlepšenie života komunity slabozrakých, nevidiacich a inak znevýhodnených návštevníkov knižnice (napr. seniori, mentálne a telesne postihnutí a i.) používatelia.

Vďaka finančnej podpore z uvedeného grantu  vo výške 1500 € sme zakúpili nové digitálne pomôcky, ktoré skvalitnia knižnično – informačné služby na našich piatich pracoviskách.

Zakúpili sme 25 kusov nových MP3 prehrávačov, ktoré sa využívajú na sťahovanie zvukových kníh. V pobočke Centrum (Švantnerova 18) poskytujeme túto službu slabozrakým, nevidiacim a zdravotne znevýhodneným návštevníkom knižnice už viac ako pätnásť rokov. V súvislosti s týmto projektom pracovníčky knižnice absolvovali 13. októbra 2021 zaujímavé školenie pod názvom „Používanie digitálnych pomôcok pre slabozrakých a inak znevýhodnených používateľov“. Prezentáciu o nových digitálnych pomôckach prioritne určených pre návštevníkov so zrakovým postihnutím, ale i inak znevýhodnených používateľov knižnice pripravila knihovníčka Janette Zacharová, ktorá pracuje v pobočke Centrum a špeciálne sa venuje aj tejto skupine návštevníkov.

Ďalej sme z uvedenej finančnej sumy zakúpili 15 kusov digitálnych lúp s LED podsvietením, ktoré môžu využívať všetci návštevníci knižnice – čitatelia časopisov v študovniach, ktorí majú problémy so zrakom.

Nové pomôcky chceme odprezentovať aj v Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici. S touto organizáciou knižnica dlhoročne spolupracuje a pripravuje systematicky aj viaceré aktivity pre túto skupinu občanov (napr. kino premietanie filmov ošetrené audio komentárom).

Veríme, že novými pomôckami skvalitníme naše služby a pomôžeme tým našim čitateľom, ktorí to potrebujú.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča ďakuje Nadácii SPP  za finančnú podporu uvedeného projektu.

Soňa Šóky