Projekt Rovnováha v nás a okolo nás

A máme na svete ďalší projekt. A nie hocijaký. Je totiž plný rovnováhy v nás a okolo nás. Presne takto, ale s veľkým písmenom R sme nazvali projekt, ktorý sme si podali do Grantového kola ÚNSS v roku 2016. Potešila nás skutočnosť, že z 22 podaných projektov bol náš jedným z 8 schválených.
Projekt zahŕňal v priamom aj prenesenom význame rovnováhu. V nás sú vedomosti a zručnosti a okolo nás je prostredie a informácie, ktoré k nám prichádzajú zvonku.

Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať dlhodobé aktivity smerujúce k posilneniu integrácie, samostatnosti a k rozvoju špecifických zručností a návykov. Projekt sme rozdelili na 4 tematické bloky:

V 1. bloku projektu s názvom Turistika a relaxačné aktivity sme sa zamerali na pohyb a relax súčasne. Uskutočnili sme 2 výlety do prírody. Výlet do Vysokých Tatier bola dvojdňová aktivita realizovaná v dňoch 17.6. a 18.6. Boli sme na Hrebienku, odtiaľ sme vystúpili na Vodopády Studeného potoka (Studenovodské vodopády), prešli sme sa po Smokovci. Vo Vyšných Hágoch sme mali zabezpečené ubytovanie, a preto nebolo možné vyhnúť sa prechádzke po areáli Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb a hrudníkovej chirurgie, navštíviť kaplnku zasvätenú Panne Márii. Na mieste, kde cítiť absolútny pokoj, pokoru a dôveru, kto mal potrebu, odovzdal Panne Márii svoje myšlienky, modlitby a prosby. Neskôr, 18.6. sme vyrazili na Štrbské pleso. Tu sme využili možnosť prejsť sa po okolí jazierka, vychutnali sme si súťažnú atmosféru Cros – Run – Sky & Clouds Run, ale i Nordic Wolking, ktorú pripravili organizátori. Splavovanie rieky Hron bola jednodňová aktivita, ktorú sme uskutočnili 15.7. Na trase Nemecká – Šalková sme na raftoch pod dozorom skúsených inštruktorov splavili trasu dlhú 20 km.

V 2. bloku projektu s názvom Chémia bez vzorcov odzneli 2 prednášky. Prvá sa venovala chémii v potravinách (dobré a zlé E-čka, farbivá v potravinách) a chemickým procesom v ľudskom tele v súvislosti so zdravím, aj s ohľadom na zrakové postihnutie. Obsah ďalšej prednášky bol zameraný na jav, ktorý bežne ani neregistrujeme, nad ktorým sa nezamýšľame, no predsa sa okolo nás vyskytuje 24 hodín denne, v rôznych dávkach a je rôzneho pôvodu. Okrem toho, že je to náš verný spoločník, ktorého v primeraných dávkach telo akceptuje, pri zvýšení dávok sa môže stať smrteľne nebezpečný. Čo sa okolo nás vyskytuje tak bežne a prirodzene, že to ani len nevnímame, kým sa nestane niečo vážne? Odpoveďou je ionizujúce žiarenie, laickejšie povedané rádioaktivita.

3. blok projektu sme nazvali Harmónia. Prvá časť bloku bola venovaná celoročnej údržbe organizmu, a to pomocou liečivých bylín a liečivých kúr. Lepšie ako choroby liečiť, je možnosť im predchádzať, a to zabezpečením rovnováhy orgánov v tele tým, že ich pravidelne udržujeme v kondícii. Druhá časť bloku bola zameraná na hľadanie rovnováhy s okolím. Učenie Feng Shui je starodávne čínske umenie o harmónii bývania. Je tiež o dosiahnutí harmónie – tým, že žijeme v súlade s energiami okolo nás a v súlade s prírodou.

4. blok – Sociálno-komunikačné zručnosti a právne minimum pri efektívnej ochrane práv spotrebiteľa pozostával z piatich prednášok. Dve sa týkali sociálno-komunikačných zručností vrátane ich nácviku, napr. verbálna, neverbálna komunikácia, umenie počúvať, asertivita, hranie rolí a hier na uvedomenie si dôležitosti komunikácie ako takej. Obsahom troch nasledujúcich prednášok boli základné pojmy z oblasti ochrany spotrebiteľa či informácie, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť vo všeobecných obchodných a úverových podmienkach.

Medzi 3. a 4. blokom projektu sa uskutočnila aj výstava fotografií Cesta svetla v Dome Matice slovenskej v Lučenci. K vystaveným fotografiám sme pripravili popisky v Braillovom písme. Na tejto výstave sme zviditeľnili prebiehajúci projekt fotografiami z dovtedy uskutočnených aktivít z troch už ukončených blokov.
Do projektu sa zapojilo celkovo 23 zrakovo postihnutých členov našej ZO. Účastníci nemuseli byť prítomní na všetkých spomínaných blokoch, vyberali si podľa toho, ktorá oblasť sa im páčila. V záverečnom stretnutí účastníci, lektori a garanti spoločne zhodnotili priebeh projektu. Naši členovia nám prezradili, aké aktivity by chceli uskutočniť v budúcom roku a lektori bez váhania prisľúbili pomoc a účasť v nasledujúcom projekte. Je pre nás potešujúce, že aj tento projekt môžeme hodnotiť pozitívne. Spokojnosť a záujem účastníkov projektu a lektorov zapojiť sa do ďalšieho, nového projektu nás povzbudzuje. Čo dodať na záver? My našich členov počúvame a určite opäť niečo vymyslíme. Ďakujeme Grantovej komisii ÚNSS za podporu, a teda i za možnosť zrealizovať projekt.

Renata Oláhová