Premietanie filmu s audiokomentárom – Prípad Barnabáš Kos

Po zimnej pauze Vás opätovne pozývame na premietanie filmu ošetreného audio komentárom.

Kedy: v pondelok, 26. februára 2018 o 14. 00 hod.
Film: Prípad Barnabáš KOS
Réžia: Peter Solan, 1964, audio Komentár: Karol Trnka, n.o.

Príbeh netalentovaného, zato však nadmieru ctižiadostivého hudobníka, ktorý sa stal riaditeľom veľkého orchestra, v ktorom doteraz hral na triangel. Hudobník sa spočiatku bráni, no čoskoro pochopí, akými pravidlami sa riadi mechanizmus kariéry, ku ktorému nevyhnutne potrebuje pochlebovanie a šplhúnstvo svojich kolegov.

V hereckom obsadení: Josef Kemr, Viliam Polónyi, Hana Sarvašová, Ján Bzdúch, Jaroslav Rozsíval, Eduard Grečner, Anton Trón, Jarmila Košťová, Milivoj Uzelac st., Jaroslav Vrzala.

Kde: v pobočke na Fončorde , Jilemnického ul. 48

Vstup na premietanie je voľný pre všetkých.

Pozvánka na premietanie filmu s audiokomentárom – Prípad Barnabáš Kos, formát jpg, 182kB