Dotyky so Slovenskom

Taký je názov je projektu, ktorého cieľom bolo pripraviť tri aktivity pre členov Základnej organizácie ÚNSS č.22 Lučenec a ich dospelých alebo detských sprievodcov. Cieľom projektu bol spoločný dotyk našej krajiny.

Dotyk je jeden z najpríjemnejších pocitov, ktorý vnímajú všetci. Hmat je najspoľahlivejším zmyslom, nevidiacim pomáha získavať informácie. Dotyk nie je cudzí ani vidiacim sprievodcom, je prejavom lásky, spolupatričnosti i poznania.

20. júna ZO č. 22 Lučenec navštívila termálne kúpalisko v Podhájskej neďaleko Nových Zámkov. Patrí medzi najobľúbenejšie kúpaliská, je tu voda bohatá na minerály a soli. Návštevníkom ponúka oddych i rekreáciu a my sme urobili čosi pre svoje fyzické i duševné zdravie.

25. júla sme boli v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktorá je jednou z najznámejších zaľadnených jaskýň na svete. Je známa neobyčajným rozsahom ľadovej výplne, ktorá sa vytvorila v podzemných priestoroch v nadmorskej výške iba 920 – 950 m (ostatné významné jaskyne sa nachádzajú vo vysokohorskej polohe). Tu sme sa dotkli prírody v Slovenskom raji.

14. a 15. augusta sme boli na dvojdňovom výlete v Levoči. Mesto má mnoho prívlastkov: bohaté históriou, mesto nevidiacich, mesto zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO . My sme sa tu dotkli minulej, ale i súčasnej Levoče návštevou Múzea špeciálneho školstva, Múzea Majstra Pavla, Radnice a chrámu Svätého Jakuba. Videli sme klietku hanby a mnoho historických budov. Do Levoče sme zavítali v deň, keď mesto už po 15. raz organizovalo medzinárodný kultúrny festival Dní Majstra Pavla. V rámci festivalu sme mohli vidieť stánky s remeselníckymi výrobkami, vystúpenie FS Vranovčan či koncert Adama Ďuricu. Levoča bola celou svojou atmosférou tajomná.
Všetky tieto aktivity sme mohli uskutočniť s finančnou dotáciou Mesta Lučenec. Srdečne mu za to ďakujeme.

Renata Oláhová