Cestovanie po novom na prímestských linkách v Banskobystrickom kraji

Možno ste už započuli, že od januára je v banskobystrickom kraji zavedený nový Integrovaný dopravný systém (IDS) na prímestských autobusových linkách. Viacerí sa nás pýtate, aké zmeny prinesie pre držiteľov preukazov občanov s ŤZP/S, či pre seniorov. Kompletné informácie sú dostupné na stránke IDS BBSK https://idsbbsk.sk/ . Poradia tiež priamo v Zákazníckych a kontaktných centrách IDS. Zmeny prichádzajú najmä v používaní kariet, ale veľa záleží aj od toho, či cestujete na nejakej linke pravidelne, alebo využívate cestovanie do viacerých miest.

Aké máte ako držiteľ preukazu s ŤZP, alebo ŤZP/S zľavy v prímestskej doprave?

Na zľavnené cestovné majú nárok: fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP alebo ŤZP- S, vrátane ich sprievodcov a sprevádzajúcich osôb,

Na bezplatné cestovné majú nárok:

  • fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľom platného preukazu ŤZP-S (alebo platného dokladu totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí a odkázanosti na sprievodcu), a to ak sa jedná o osobu nepočujúcu (v preukaze uvedené aj slová „nepočujúci – deaf“) alebo osobu s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou (v preukaze uvedené aj slová „nevidiaci – blind“), vrátane ich spoločne prepravovaných sprievodcov a sprevádzajúcich osôb a psov so špeciálnym výcvikom (pozn.: je viditeľne označený známkou psa so špeciálnym výcvikom a nemusí mať nasadený ochranný košík – náhubok); sprievodcom môže byť len osoba od dovŕšenia 15. roku veku,
  • sprievodca dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím do dovŕšenia 6. roku veku, ktoré je držiteľom platného preukazu ŤZP-S; sprievodcom môže byť len osoba od dovŕšenia 15. roku veku,

Aké máte zľavy ako senior?

Na zľavnené cestovné majú nárok: seniori od dovŕšenia 63 rokov veku – Senior 63+.

Na bezplatné cestovné majú nárok: seniori od dovŕšenia 70 rokov veku.

Zľava sa preukazuje dokladom totožnosti.

Ako si zakúpite cestovný lístok?

Je viacero možností – priamo v autobuse, v zákazníckom centre, alebo aj online. Na cestovanie je tiež možné využívať rôzne typy kariet:

  • platobná karta,
  • dopravná karta dopravcu (SAD Zvolen, SAD Lučenec),
  • ISIC študentská karta,
  • IDS karta,
  • virtuálna IDS karta.