Búrame bariéry

Realizátorom projektu je Novohradské múzeum a galéria Lučenec (ďalej NMG) v spolupráci s ÚNSS, s Krajským strediskom ÚNSS Banská Bystrica, pracovisko Lučenec.

 

Zámerom projektu bolo sprístupniť expozície a výstavy NMG zdravotne znevýhodneným návštevníkom, osobám so zrakovým a sluchovým postihnutím. V prvej etape projektu boli vyhotovené vodiace línie, ktoré uľahčujú prístup osobám so zrakovým postihnutím do jednotlivých častí expozície. Preložil a vytlačil  sa sprievodca stálej expozície v čiernotlači a v Braillovom písme, ktorý poskytuje základné informácie o expozícii „Poklady minulosti“. K vybraným zbierkovým predmetom sú inštalované štítky písané v Braillovom písme. Bol vytvorený 3 D model vybraného zbierkového predmetu – jedného z najcennejších obrazov NMG – Volavka od Teodora Kosztku Csontváryho. Vytvorilo sa digitálne riešenie – aplikácia, ktorá je implementovaná do tabletov, ktoré sú  pripravené k zapožičaniu na recepcii NMG. V tabletoch sú zvukové nahrávky, texty a fotografie, orientačné informácie, ktoré sa dajú použiť s adekvátnou veľkosťou písma. Aplikácia funguje na princípe vysielačov (beacony) do vybraných miestností. Pri vstupe do miestnosti sa automaticky spúšťajú na tabletoch bez akéhokoľvek nastavenia.

Ako reagovali na zmeny v NMG prví zrakovo postihnutí návštevníci? Keď dostali do rúk tablet s aplikáciou, najprv nevedeli čo majú robiť, ako s tabletom narábať. Keď dostali základné informácie, pomaly sa oboznámili s tabletom a započúvali sa do jeho obsahu. Ich reakcie boli najprv rozpačité, potom uznanlivé. Za všetkých účastníkov tlmočím vyjadrenie 80 ročnej členky ZO ÚNSS pani Helenky. „ Ovládať tú aplikáciu, nie je náročné. Dá sa to naučiť”.

Realizácia projektu bola možná vďaka poskytnutej finančnej podpore z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR v programe Kultúra znevýhodnených skupín  a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Foto: návštevníčka so zrakovým postihnutím stojí pred obrazom Návštevníčka stojí s tabletom pri obraze Volavka od Teodora Kosztku Csontváryho. Vedľa originálu je verzia prístupná pre nevidiacich, ktorú si môžu aj ohmatať. Drží v ruke tablet s aplikáciou múzea.