Poskytovanie sociálnych služieb od 1.2.2021

Posted on 29. januára 2021

ÚNSS napriek mimoriadnej situácii poskytuje nepretržite svoje služby aj počas pandémie. V záujme maximálnej ochrany našich klientov, ktorí sú rizikovou skupinou ohrozenou infekciou COVID-19 sú od 11. 1. 2021 prerušené všetky služby, ktoré vyžadujú osobný kontakt.

Z uvedeného dôvodu  poskytujeme sociálne služby dištančne a to telefonicky, e-mailom alebo on-line. Aktuálne sa okrem bežných služieb KS zameriavame aj na informovanie o:

 • dôležitých opatreniach ktoré vydala vláda SR v súvislosti s korona vírusom,
 • bezpečnostných zásadách pri ochrane pred infekciou COVID-19 (nosenie rúšok, dezinfekcia, dodržiavanie odstupu), registráciách na očkovanie,
 • dostupných podporných službách (napr. linky dôvery či nákupné alebo zdravotnícke služby, dobrovoľnícke programy pre osamelých),
 • zmenách v sociálnej legislatíve (napr. osobná asistencia, pomoc v prípade straty zamestnania, opatrenia pre pracovných asistentov a chránené pracoviská, humanitárnej pomoci  a pod.),
 • možnostiach aktívneho trávenia času v karanténe (zvukové knihy, IT technológie, možnosti trávenia voľného času),
 • možnostiach nácviku zručností potrebných ku zvýšeniu nezávislosti v domácnosti (realizované prostredníctvom video hovoru).

Od 1.februára 2020 budú pracovníci krajských stredísk ÚNSS k dispozícii priamo v sídlach jednotlivých stredísk. Avšak pomáhať budú ešte stále bez osobného kontaktu s klientom – teda telefonicky, e-mailom či on-line . K osobnému poskytovaniu ambulantných služieb prostredníctvom krajských stredísk ÚNSS prejdeme v období, keď to umožní vývoj situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19. Terénne služby, osobné návštevy u klientov v ich domácom prostredí, či skupinové aktivity naďalej pozastavujeme až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím či aktuálnou krízovou situáciou, neváhajte pracovníkov krajského strediska ÚNSS kontaktovať, a to od pondelka do piatku v čase od 09:00 do 16:00, prostredníctvom nasledovných kontaktov:

Tel.: 048/ 413 42 01, unss.bystrica@unss.sk

 • Dagmar Filadelfiová, vedúca KS ÚNSS Banská Bystrica, metodička pre sociálne služby
  email: filadelfiova@unss.sk
  telefón: 0905 477 975
 • Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS, metodička pre sociálne služby
  email: frcova@unss.sk
  telefón: 0911 636 439
 • Ľubica Dúbravská, sociálna pracovníčka pre okresy Banská Bystrica, Revúca, Brezno
  email: dubravska@unss.sk
  telefón: 0909 109 413
 • Dana Hudecová, sociálna poradkyňa pre okresy Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica, Banská Štiavnica
  email: hudecova@unss.sk
  telefón: 0911 496 620
 • Renata Oláhová, sociálna poradkyňa pre okresy Lučenec, Fiľakovo, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota
  email: olahova@unss.sk
  telefón: 0911 289 855
 • Milena Pančíková, sociálna poradkyňa pre okresy Brezno – momentálne dlhodobo PN,
  email: pancikova@unss.sk
  telefón: 0908 904 094