Poradenské dni od 22.6.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

Fáza 4 prijatých opatrení:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Požiadavky na klienta

 • musí byť vopred objednaný
 • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest (rúško)
 • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID 19
 • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
 • Klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok

Poradenské miesto:

 • Krajské stredisko ÚNSS
  • Adresa: Internátna 10 (penzión Jeseň), Banská Bystrica
  • Deň: utorok, štvrtok, ostatné dni na základe objednania
  • Čas: 8:00 – 16:00
  • Kontakt
   • Dagmar Filadelfiová, tel. 0905 477 975, e-mail: filadelfiova@unss.sk
   • Ivana Frčová, tel. 0911 636 439, e-mail: frcova@unss.sk
   • Ľubica Dúbravská, tel. 0909 109 413, e-mail: dubravska@unss.sk
 • Lučenec
  • Adresa: Obvodný úrad, Námestie republiky 315, 3. poschodie, Lučenec
   Deň: pondelok, ostatné dni po dohode s pracovníčkou ÚNSS
   Čas: 9:00 – 16:00
   Kontakt: Renata Oláhová, tel. 0911 289 855, email: olahova@unss.sk
 • Zvolen
  • Adresa: POZOR ZMENA!!! Poradenská miestnosť je presťahovaná! Aktuálna adresa je: Námestie SNP 35/48, Zvolen (budova Okresného úradu vedľa divadla), 1. poschodie, č. dverí 107
   Deň: pondelok, ostatné dni po dohode s pracovníčkou ÚNSSČas: 9:00 – 16:00
   Kontakt: Dana Hudecová, tel. 0911 496 620, email: hudecova@unss.sk
 • Brezno
  • Adresa: 9. mája 52 (areál bývalej škôlky na Mazorníku), Brezno
   Deň: streda 9:00 – 16:00, ostatné dni po dohode s pracovníčkou ÚNSSKontakt: tel. 048/413 42 01, email: unss.bystrica@unss.sk

Poradenské dni v mestách Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš sú pozastavené do odvolania. Klienti z týchto okresov sa môžu objednať na poradenský deň do iného mesta, prípadne priamo na Krajské stredisko ÚNSS.