Aktuálne informácie k poskytovaniu sociálnych služieb od 13.10.2020

Sociálne služby zabezpečujeme od 13.10.2020 nasledovným spôsobom:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Požiadavky na klienta

  • musí byť vopred objednaný
  • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest (rúško)
  • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID 19
  • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
  • Klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok

Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 sa v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica a Detva poskytujú sociálne služby terénnou formou po dohode s pracovníkom KS, aby sme čo najviac chránili zdravie ako klientov, tak aj zamestnancov KS. Keďže sa naši zamestnanci vo veľkej miere prepravovali verejnou dopravou, budeme sa snažiť zabezpečiť terénne služby služobným autom.

Pre uvedené okresy budú ambulantne služby zabezpečené po telefonickom objednaní v poradenskej miestnosti vo Zvolene za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

Rovnako sa vo Veľkom Krtíši poskytujú sociálne služby terénnou formou iba po dohode s pracovníkom KS. Pre uvedený okres budú ambulantné služby zabezpečené po telefonickom objednaní v poradenskej miestnosti v Lučenci za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.