Ako poskytujeme sociálne služby od 18.11.2020

Od 18.11.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

Fáza 4 prijatých opatrení:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Požiadavky na klienta

  • musí byť vopred objednaný
  • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest (rúško)
  • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID 19
  • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
  • Klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok

Klienti môžu po telefonickej dohode využiť aj poskytnutie sociálnej služby priamo v domácnosti a to hlavne v okresoch, kde nie je zabezpečený poradenský deň. Dohoda sa bude odvíjať od epidemiologickej situácie v meste, kde má byť služba poskytnutá a od dodržania epidemiologických opatrení na strane poskytovateľa aj klienta.

Poradenské dni

Banská Bystrica

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica, Internátna 10 (penzión Jeseň), Banská Bystrica
Deň: utorok a štvrtok, ostatné dni po telefonickom objednaní
Čas: 8:00 – 16:00
Kontakt: 048/ 413 42 01, 0905 477 975, 0911 636 439, 0909 109 413

Brezno

Adresa: Denné centrum pre seniorov Prameň, Rázusova 2, Brezno
Deň a čas: streda 9:00 – 16:00
Kontakt: Milena Pančíková, 0908 904 094, pancikova@unss.sk

Zvolen

Adresa: POZOR ZMENA!!! Poradenská miestnosť je presťahovaná! Aktuálna adresa je: Námestie SNP 35/48, Zvolen (budova Okresného úradu vedľa divadla), 1. poschodie, č. dverí 107
Deň: pondelok
Čas: 9:00 – 16:00
Kontakt: Dana Hudecová 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Lučenec

Adresa: Obvodný úrad, Námestie republiky 315, 3. poschodie, Lučenec
Deň: pondelok
Čas: 9:00 – 16:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk

Žiar nad Hronom – dočasne pre rekonštrukciu pozastavený

Poradenský deň je dočasne pozastavený z dôvodu rekonštrukcie priestorov. Klienti môžu využiť poradenský deň vo Zvolene po telefonickom objednaní.

Adresa: Klub dôchodcov, ul. A. Kmeťa 11 (v budove Materskej škôlky), Žiar nad Hronom
Deň: piatok (len na základe telefonického objednania)
Čas: 9:00 – 13:00
Kontakt: Dana Hudecová, 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Banská Štiavnica

Adresa: Námestie Svätej Trojice č. 7 (Modrý dom), Banská Štiavnica
Deň: posledná streda v mesiaci (len na základe telefonického objednania)
Čas: 10:00 – 13:00
Kontakt: Dana Hudecová, 0911 496 620, hudecova@unss.sk

Rimavská Sobota

Adresa: Centrum invalidov, Daxnerova 17, Rimavská Sobota
Deň: posledná streda v mesiaci
Čas: 8:00 – 12:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk

Veľký Krtíš

Adresa: Mestský úrad (sobášna sieň), J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš
Deň: tretia streda v mesiaci
Čas: 8:00 – 12:00
Kontakt: Renata Oláhová, 0911 289 855, olahova@unss.sk