Ako poskytujeme sociálne služby od 11.01.2021

Posted on 11. januára 2021

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby dištančnou formou – telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Všetky poradenské miesta sú aktuálne zatvorené.

Požiadavky na klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronicky na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Tel.: 048/ 413 42 01, unss.bystrica@unss.sk

 • Dagmar Filadelfiová, vedúca KS ÚNSS Banská Bystrica, metodička pre sociálne služby
  email: filadelfiova@unss.sk
  telefón: 0905 477 975
 • Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS, metodička pre sociálne služby
  email: frcova@unss.sk
  telefón: 0911 636 439
 • Ľubica Dúbravská, sociálna pracovníčka pre okresy Banská Bystrica, Revúca
  email: dubravska@unss.sk
  telefón: 0909 109 413
 • Dana Hudecová, sociálna poradkyňa pre okresy Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica, Banská Štiavnica
  email: hudecova@unss.sk
  telefón: 0911 496 620
 • Renata Oláhová, sociálna poradkyňa pre okresy Lučenec, Fiľakovo, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota
  email: olahova@unss.sk
  telefón: 0911 289 855
 • Milena Pančíková, sociálna poradkyňa pre okresy Brezno
  email: pancikova@unss.sk
  telefón: 0908 904 094