Ako poskytujeme sociálne služby od 10. mája 2021

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 môže dôjsť k obmedzeniu poskytovania spôsobu terénnych a ambulantných služieb podľa aktuálneho COVID automatu.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas. Nevyhnutnosť potreby poskytnutia služby v osobnom kontakte vyhodnotí odborný pracovník ÚNSS a dohodne s klientom ďalší postup.
 • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do priestorov ÚNSS nie je možné vstúpiť bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Klient/sprevádzajúca osoba sa pred poskytnutím sociálnej služby musí preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní (v okresoch zaradených v III. a IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU).
 • Negatívnym výsledkom testu sa nemusia preukázať osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka definovaná v §1 ods.2  písm. c) až m) vo Vyhláške 187 ÚVZ SR zo dňa 16.04.2021 a klienti/sprevádzajúce osoby v okresoch v I. a II. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

Kontakty:

Dagmar Filadelfiová, vedúca KS ÚNSS Banská Bystrica, metodička pre sociálne služby
email: filadelfiova@unss.sk
telefón: 0905 477 975

Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS, metodička pre sociálne služby
email: frcova@unss.sk
telefón: 0911 636 439

Ľubica Dúbravská, sociálna pracovníčka pre okresy Banská Bystrica, Revúca, Brezno
email: dubravska@unss.sk
telefón: 0909 109 413

Dana Hudecová, sociálna poradkyňa pre okresy Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica, Banská Štiavnica
email: hudecova@unss.sk
telefón: 0911 496 620

Renata Oláhová, sociálna poradkyňa pre okresy Lučenec, Fiľakovo, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota – momentálne PN
email: olahova@unss.sk
telefón: 0911 289 855

Milena Pančíková, sociálna poradkyňa pre okresy Brezno
email: pancikova@unss.sk
telefón: 0908 904 094