Poskytovanie služieb od 13. septembra 2021

Poskytovanie sociálnych služieb sa riadi novým COVID automatom. Od pondelka 13. septembra sa v našom kraji dostal do 1. stupňa ohrozenia (červený okres) okres Krupina. V tomto okrese budú poskytované sociálne služby v režime OTP – osoba v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (osoba v režime OTP):

a) Osoba plne očkovaná

b) Osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (PCR test) alebo nie starším ako 48 hodín (antigénový test)

c) Osoba, ktorá preukázateľne prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. V ostatných okresoch Banskobystrického kraja prebieha poskytovanie sociálnych služieb všetkým osobám, samozrejme v súlade s protiepidemickými opatreniami podľa nášho krízového a dezinfekčného plánu.