Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

späť

Zo spolkovej činnosti Základných organizácií Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskobystrickom kraji v roku 2010


Prvý štvrťrok priniesol 8 hodnotiacich členských schôdzí v 8 základných organizáciách (ďalej ZO ÚNSS).
Tieto sa uskutočnili v dňoch 4.3.2011 – 30.4.2011. V správach o činnosti odznelo niekoľko zaujímavých informácií o aktivitách, ktoré sa im podarilo pripraviť v roku 2010.

ZO ÚNSS Banská Bystrica – pripravila 8 akcií. Za najzaujímavejšiu z nich považujú Stretnutie pri varení s názvom „ Z každého rožku trošku“. Tento projekt bol financovaný z grantového kola ÚNSS v r. 2010. Do tejto ZO sa pridružili aj členovia už zrušenej Základnej organizácie ÚNSS Brezno.

ZO ÚNSS Banská Štiavnica – pripravila 5 akcií. Za najzaujímavejšiu z nich považujú guľášové posedenie.

ZO ÚNSS Lučenec - v roku 2010 pripravila 17 akcií a 5 besied pre žiakov základných a stredných škôl. Za najzaujímavejšiu z nich považujú benefičný koncert, na ktorom účinkovali Martin Babjak – spev a Daniel Buranovský – klavír. V tejto ZO ÚNSS aktívne pracuje šachový krúžok. Aktivity ZO ÚNSS boli financované z grantového kola ÚNSS.

ZO ÚNSS Revúca - pripravila 28 aktivít. Za najzaujímavejšiu z nich považujú víkendový regeneračno – relaxačný pobyt na Prednej Hore. Tento projekt bol financovaný z grantového kola ÚNSS v roku 2010.

ZO ÚNSS Rimavská Sobota - pripravila niekoľko akcií. Za najzaujímavejšiu z nich považujú posedenie pri guľáši, stretnutie s jubilantmi. Už tradične spolu s predstaviteľmi mesta kladú veniec k pamätníku Mateja Hrebendu, nevidiaceho kolportéra. Aj v tejto základnej organizácii sa stretávajú zrakovo postihnutí šachisti.

ZO ÚNSS Veľký Krtíš - v roku 2010 pripravila 2 členské schôdze. Zapojila sa do zbierky Biela pastelka.

ZO ÚNSS Zvolen - pripravila 7 akcií. Za najzaujímavejšiu z nich považujú stretnutie na Kováčovej.

ZO ÚNSS Žiar nad Hronom - pripravila pre svojich členov 15 akcií. Za najzaujímavejšiu z nich považujú besedy so školskou mládežou. V tejto ZO ÚNSS aktívne pracuje spevácka skupina Úsmev, ktorá sa prezentuje aj pred širokou verejnosťou.

Každá ZO si schválila plán práce a finančný rozpočet na rok 2011. Aj naďalej chcú pripravovať aktivity pre svojich členov, ale aj pre nových členov.

Chcete sa stať novým členom niektorej z 8 základných organizácií? Neváhajte a nakontaktujte sa predsedu ZO podľa miesta Vášho trvalého bydliska – viď adresár základných organizácií.
Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk