Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

späť

Výstava výtvarných a ručných prác zrakovo postihnutých Premeny je za nami

Dňa 7.6.2010 sme v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove slávnostne otvorili výstavu výtvarných a ručných prác zrakovo postihnutých členov Základnej organizácie ÚNSS č.22 Lučenec.

Prv, než sa tak stalo, museli sme urobiť prvé kroky. Oslovili sme riaditeľa Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove, Mgr. Atillu Agócsa. Povedali sme si ako si predstavujeme otvorenie a priebeh výstavy. Dohodli sme si od kedy do kedy bude trvať výstava, dohodli sme si kto, čo zabezpečí.

Potom prišiel deň D a my sme za prítomnosti pozvaných hostí slávnostne otvorili výstavu, ktorú sme nazvali Premeny. Za 23 dní trvania výstavy sme zaznamenali účasť viac než 100 návštevníkov. Je to veľa a či málo? Ako sa to vezme. Fiľakovo je malé mestečko.
Okrem toho, že návštevníci mali možnosť pozrieť si obrazy pani Ireny Dánay, videli aj ručné a výtvarné práce Jána Holíka, Bc. Veroniky Chudjakovej, Heleny Nagyovej, Milady Spodniakovej, Kataríny Vargovej. Výstava bola pripravená tak, aby bola dostupná pre nevidiacich. Všetky vystavené exponáty boli označené vo zväčšenej čiernotlači, tiež v Braillovom písme.

Na mieste výstavy sme pripravili dve besedy pre žiakov dvoch základných škôl. Kvetka Bedeová, Veronika Chudjaková a Renata Oláhová porozprávali žiakom, ako žijú ľudia so zrakovým postihnutím. Deti mali možnosť vidieť niektoré kompenzačné pomôcky. Beseda by nebola besedou, keby nebol priestor na otázky.
Deti sa pýtali, ako sa Kvetka dokáže postarať o svoju 1,5 ročnú dcéru, ako pozná hodinky, ako rozlišuje peniaze, farby a podobne. Zaujala ich šablóna na podpis. Možnosť vyskúšať si popisovanie do šablóny bez zrakovej kontroly bol pre deti veľký zážitok. Mnohé deti si uvedomili, že žiť v úplnej tme je veľmi ťažké. Na prvej besede jeden chlapec povedal Kvetke: „Máte nádhernú dcéru, ona je vašimi očami."

Aktivita, ktorú sme v uplynulých dňoch pripravili, mala prezentačný charakter. Opäť sme sa pripomenuli tým, ktorí o nás nevedia, ktorí na nás zabúdajú, pred ktorými sa častokrát vedome vytrácame aj my. Ak chcete vidieť ako vyzerala naša výstava, pozrite si aj reportáž v Týždenníku regionálnej televízie LocAll (v poradí šiesty príspevok).

Renata Oláhová
ZO ÚNSS č.22 Lučenec

Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk