Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Fotogaléria

Deň nevidiacich v Banskej Štiavnici

15. 11. 2011 sa obradnou sálou Mestského úradu v Banskej Štiavnici ozývala hudba a spev. Hneď na začiatku bolo cítiť slávnostnú atmosféru. Pocit sa premenil na skutočnosť, keď sa slova ujala pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková.

Vo svojom slávnostnom príhovore spomenula také významné osobnosti ako boli Valentín Hauy – zakladateľ systematického vzdelávania, Luis Braille – tvorca písma pre nevidiacich, Guilly d'Herbemontová "matka bielej palice". Po jej slávnostnom príhovore sa sálou niesla poézia. Nasledoval príhovor predsedníčky Základnej organizácie ÚNSS Banská Štiavnica, zástupcov Krajského strediska ÚNSS a Krajskej rady ÚNSS Banská Bystrica.

Všetci prítomní členovia ZO ÚNSS Banská Štiavnica sa zapísali do kroniky mesta, následne si z rúk pani primátorky prebrali malé upomienkové darčeky. Slávnostným prípitkom sa ukončila veľmi milá aktivita, ktorá je každoročnou slávnostnou chvíľkou pre mesto a pre členov ZO ÚNSS Banská Štiavnica.