Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Fotogaléria

Deň bielej palice

Biela palica má 80 rokov.
Pripomenuli sme si ju akciou Deň bielej palice.

Ktože je tá "dáma", ktorej vek takto verejne prezrádzam? Nebojte sa, nejde o ženu, ide o vernú "družku" nášho každodenného života - bielu palicu.

Táto kompenzačná pomôcka začala svoju púť 7. februára 1931, keď Guilly d'Herbemontová "matka bielej palice", ako ju mnohí nazývame, na malej slávnosti rozdala parížskym nevidiacim prvé biele palice.

Odo dňa, kedy sa biela palica stala súčasťou mnohých z nás, uplynulo 80 rokov. 15. októbra si pripomíname Svetový deň bielej palice.

O deň skôr, 14.10.2011 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala dopravno-výchovnú akciu Deň bielej palice.

„Hlavným cieľom Dňa bielej palice je zvyšovať povedomie vodičov o význame a funkcii bielej slepeckej palice a zároveň prispievať k bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých ľudí ako aj samotných vodičov. Jej organizovaním napĺňa aj svoj záväzok vyplývajúci z Európskej charty bezpečnosti na cestách. K charte pristúpila ÚNSS 25.1.2011.

Dopravno-výchovná akcia sa uskutočnila v 41 mestách Slovenskej republiky a na 52 priechodoch pre chodcov. V Banskobystrickom kraji sa akcia konala v mestách Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen.

Chodci – figuranti s bielou palicou na priechodoch pre chodcov naznačovali, že chcú prejsť cez cestu. Policajné hliadky stojace obďaleč zastavovali autá, ktoré nevidiacemu chodcovi nedali prednosť. Vzhľadom na to, že akcia má výchovný charakter, neboli v jej čase udeľované pokuty. Vodiči boli len upozornení, že sa dopustili priestupku a zástupca ÚNSS im odovzdal leták s informáciou o funkcii bielej palice a spôsoboch jej použitia.

Na všetkých priechodoch pre chodcov sú nasledovné štatistiky:

Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
6 015 4 579 1 436

Ako dopadla dopravná akcia v Banskobystrickom kraji?

Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
591 499 92

Nuž páni vodiči, všímajte si nás viac. Všímajte si bielu palicu.

Ďakujeme

Renata Oláhová

Fotografie