Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

späť

Deň nevidiacich – 13. november 2009

Vidieť a cítiť znamená existovať.
Myslieť, znamená žiť.

Základná organizácia (ZO) Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Štiavnici si pripomenula Deň nevidiacich na Mestskom úrade. Milé prijatie spojené s kultúrnym programom a pekným slovom vždy poteší srdce každého človeka a o to viacej zdravotne postihnutého. Každý z nás si nesie životom ten svoj údel, ktorý sa dá aspoň trošku zmierniť, keď vieme, že sú okolo nás ľudia, ktorým na nás záleží. Mrg. N. Babiaková , prednostka Mestského úradu v Banskej Štiavnici nám to dokázala svojim úprimným prijatím a poďakovaním za odvedenú prácu v prospech mesta a celej spoločnosti. Ocenila si prácu, ktorú robí pre svojich členov naša ZO. Zároveň vysoko vyzdvihla prácu celej Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na celom území našej republiky, ktorá pomáha zrakovo postihnutým ľuďom. Žiadne zdravotné postihnutie by nemalo odsúvať človeka na okraj spoločnosti ako nepotrebnú vec. Myslím, že sa ešte musíme veľa učiť, aby sme vedeli takýmto ľuďom poskytnúť plnohodnotný život aj napriek ich hendikepy. Mnohí ktorí by mohli v tejto veci niečo urobiť si však na to spomenú až keď sa ocitnú na ich mieste. a to už býva často neskoro.

Oslava Dňa nevidiacich bola naozaj krásna a dôstojná. Svedčí o tom aj veľká účasť členov ZO.

Chcela by som sa v mene našej ZO ÚNSS poďakovať p. Mgr. N. Babiakovej, p. J.Simonidesovej za ich ochotu a pomoc, ktorú si nesmierne vážime. Poďakovanie patrí aj p. Tučanovi a p. Horvátovej za pekný kultúrny program.

Alica Gajanová
predseda ZO ÚNSS
Banská Štiavnica

Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika


logo Týžden dobrovoľníctva 2013

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk