Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

V Banskej Bystrici sa žilo braillovskými bodkami

Jednoduchý a pritom jedinečný systém šiestich bodov na zápis písma, ktorý vynašiel v 19. storočí výnimočný Louis Braille, je dodnes svetovým písmom používaným nevidiacimi. Napriek modernej dobe, ktorá so sebou priniesla počítače a technické špeciálne pomôcky pre nevidiacich, nestráca Braillovo písmo na svojej hodnote. A práve s cieľom posilniť Braillovo písmo ako nástroj gramotnosti nevidiacich ľudí sa na konci mája stretli v Banskej Bystrici aktívni používatelia Braillovho písma z Banskobystrického kraja a zmerali si sily v čítaní a písaní. Na súťaženie sa prišli pozrieť aj deti zo ZŠ u Filipa, pre ktoré boli pripravené hry na spriatelenie sa s Braillovým písmom. Naučili sa svoje meno písať v „bodkách“, vytvárali bodkované reliéfne obrázky a tí odvážnejší to skúšali so šatkou na očiach, aby získali predstavu, aké to je nevidieť a predsa tvoriť... Víťazi súťaže v jednotlivých kategóriách Kvetoslava Bedeová z Lučenca, Zuzana Pohanková zo Zvolena, Ondrej Rosík z Jasenia a Miriam Genská z Rimavskej Soboty očarili svojou zručnosťou v čítaní a písaní Braillovho písma všetkých prítomných. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Verejnej knižnici Mikuláša Kováča za bezplatné poskytnutie príjemných priestorov a žiakom Základnej umeleckej školy Jána Cikkera za umelecké spestrenie programu. Akcia sa konala pri príležitosti 25. výročia založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a je súčasťou celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, ktorej finále sa uskutoční 17. – 18. októbra v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

V Banskej Bystrici sa žilo Braillovskými bodkami V Banskej Bystrici sa žilo Braillovskými bodkami V Banskej Bystrici sa žilo Braillovskými bodkami
V Banskej Bystrici sa žilo Braillovskými bodkami V Banskej Bystrici sa žilo Braillovskými bodkami V Banskej Bystrici sa žilo Braillovskými bodkami

Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk