Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Aktívni členovia Banskobystrického kraja sa opäť vzdelávali

Krajská rada ÚNSS Banská Bystrica v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Banská Bystrica aj v tomto roku využila možnosť podať si žiadosť do Grantového kola ÚNSS a tak získať finančné prostriedky na víkendový vzdelávací pobyt, ktorý sa uskutočnil 6. – 8. septembra 2013 v penzióne Slniečko v Tajove.

Projekt s názvom Atraktívne aktivity pre členov je pokračovaním série víkendových vzdelávacích pobytov, na ktorých členovia KR a iní aktívni členovia základných organizácií v Banskobystrickom kraji získali motiváciu a chuť pracovať pre organizáciu, obhajovať záujmy a potreby zrakovo postihnutých a zároveň si zvýšili svoje právne vedomie, zdokonalili sociálno-komunikačné a prezentačné zručnosti.

Nosnou témou tohoročného víkendového vzdelávacieho pobytu bolo naučiť 13 účastníkov ako písať projekty a ako tvoriť atraktívne aktivity pre našich členov. Skupinová technika Brainstroming (z angl. brain – mozog, strom - búrka) priniesla množstvo nápadov na atraktívne aktivity. Najväčšiu časť členskej základne tvoria seniori. Naším cieľom je však omladiť organizáciu, získať nových členov a preto sme sa učili hľadať pútavé aktivity pre rôzne vekové skupiny. Aktivity sme rozdelili podľa obsahu na vzdelávacie, záujmové, športovo – oddychové a hľadali sme, ktoré aktivity a prečo by mohli byť vhodnejšie pre seniorov, pre dospelých v produktívnom veku, pre mládež a pre rodiny s deťmi.

Keď sme vymysleli pútavé aktivity a naučili sa, čo všetko súvisí s ich prípravou, aby boli naozaj atraktívne, začali sme tvoriť projekty. Tak vznikli projekty so zaujímavým obsahom a s pútavými názvami ako Za históriou Spiša, Putujeme Planinou, S batohom cez hory či Hipoterapia ÁNO! Výstupom projektu Atraktívne aktivity pre členov budú podané projekty do Grantového kola ÚNSS v roku 2014.

Ďakujeme organizátorom za príjemný a užitočne strávený víkend.

Aktívni členovia Banskobystrického kraja sa opäť vzdelávali Aktívni členovia Banskobystrického kraja sa opäť vzdelávali Aktívni členovia Banskobystrického kraja sa opäť vzdelávali

Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk