Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na II. Kongrese Slovenskej glaukómovej spoločnosti

V dňoch 5. – 7. mája 2011 sa v Banskej Bystrici konal II. Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti. Organizačne sa na kongrese podieľala aj Slovenská lekárska spoločnosť. Vedecký program bol zameraný na otázky diagnostiky a liečby glaukómu, kvality života pacientov s týmto ochorením, či výmenu skúseností glaukómových špecialistov.

Glaukóm ako ochorenie môže byť príčinou vzniku zrakového postihnutia, ktoré spôsobuje vážny zásah do života človeka. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko v Banskej Bystrici preto prijalo pozvanie usporiadateľov a pripravilo pre účastníkov kongresu prezentáciu služieb určených pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Oční lekári z celého Slovenska tak mali možnosť prezrieť a vyskúšať si kompenzačné pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, zoznámiť sa s ponukou sociálnych služieb poskytovaných Krajskými strediskami ÚNSS, ako aj vymeniť si skúsenosti zo vzájomnej spolupráce.

Z postrehov a diskusií s lekármi vyplynulo, že spoluprácu s našimi pracoviskami aktívne využívajú. Distribuujú ku nám svojich pacientov a vítajú poskytovanie služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré nadväzujú na ich lekársku starostlivosť.

Aj touto cestou sa snažíme zlepšovať povedomie o možnostiach, ktoré pomôžu skvalitniť život ľudí so zrakovým postihnutím. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a za ponuku skvalitňovať vzájomnú spoluprácu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s očnými lekármi.

Mgr. Ivana Frčová
Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica

Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti ŠKongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti
Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti
Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti

Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk